Hoppa över menyer

 Hematologiska avdelningen och polikliniken för barn och unga

Kontaktuppgifter

Besöksadress 

Åucs, Fyrsjukhuset  Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Våning 5

Öppettider

Polikliniken mån–fre kl. 8–16

Telefon

02 313 1416 avdelningen
02 313 2430 polikliniken

Fax

02 313 2416

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Hematologiska avdelningen och polikliniken för barn och unga

  • Till patienten
  • Mer information

Vi vårdar långtidssjuka barn och ungdomar med beaktande av hela familjen. Eftersom vi är en del av Åucs stamcellstransplantationsenhet ansvarar vi också för barnpatienters stamcellstransplantationer. Även hematologiska polikliniken fungerar på avdelningen.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Avdelningen är också jouravdelning. De cancerpatienter som vårdas på vår enhet kommer direkt hemifrån till avdelningen pga. akuta problem. Nya patienter kommer via klinikens gemensamma jour.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För vårdperiod på avdelningen debiteras vårddagsavgift.

Föräldrar och övriga familjemedlemmar kan övernatta också i Meri-Karina eller i Wihuri-yhtymäs bostad kostnadsfritt.

På avdelningen finns även tillgång till fysioterapeut, näringsterapeut, psykiatrisk sjukskötare, psykiater, sjukhuspastor och lärare.

Besökstider

Avdelningen har fria besökstider och ena föräldern har också möjlighet att övernatta.

På avdelningen finns två toaletter för föräldrar och besökare.

Personliga ägodelar förvaras i rummen.

Det finns lek- och kafferum.

På avdelningen finns också ett eget kök för patienterna.

TV och spelkonsoler finns i rummen, på avdelningen finns flera bärbara datorer som patienterna och föräldrarna kan använda.

Avdelningen besöks regelbundet av Åucs sysselsättningsledare och sjukhusclownerna. Som en del av Åucs stamcellstransplantationsenhet ansvarar vi för barnpatienters stamcellstransplantationer.

Vi samarbetar med olika forsknings- och verksamhetsparter. År 2011 fick vi Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts utmärkelse för framgångsrikt arbete för verksamheten kring stamcellstransplantation.

År 2013 fick vi FC Inters och Veikkausliigas Respect-pris för värdefullt och viktigt arbete.

Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Päivi Lähteenmäki, tfn. 02 313 1416

Avdelningsskötare Riitta Maija Hokkanen, tfn. 02 313 3416

Päivitetty: 15.2.2022 09:31