Hoppa över menyer

 Infektionsavdelningen för barn och unga

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Fyrsjukhuset  Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Våning 2

Telefon

02 313 1415 kansli
02 313 2615 avdelningsskötare

Fax

09 313 3415

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Infektionsavdelningen för barn och unga

  • Till patienten
  • Mer information

Vi är en jouravdelning där vi vårdar barn och unga med infektionssjukdomar. Vi har öppet dygnet runt. Patienterna kommer till oss:

  • via jourpolikliniken för barn
  • från andra avdelningar vid barnkliniken
  • från andra sjukhus, t.ex. hjärtopererade från Helsingfors universitetssjukhus barnavdelning.

För vårdperiod på avdelningen debiteras vårddagsavgift.

Sjukhusclownerna besöker avdelningen varje vecka. Klinikens sysselsättningsledare besöker också avdelningen.

Vid behov kan du också träffa fysioterapeut, näringsterapeut eller socialarbetare.

Avdelningen har obegränsade besökstider. Vårt önskemål är att det endast kommer två besökare per gång. Det finns övernattningsmöjlighet för ena föräldern. Vi rekommenderar att barn under skolåldern inte besöker avdelningen  pga. risken att det sprids infektioner.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​Patienterna vårdas huvudsakligen i enkelrum.

I de äldre barnens rum finns toalett, dusch och badkar. I de yngre barnens rum finns badkar.  För föräldrarna finns toalett i korridoren.

Avdelningen har inget lekrum eftersom patienterna återhämtar sig i sina egna rum för att förhindra att infektioner sprids.

Vi har leksaker, böcker, spel och filmer som kan tas med till patientrummet.

Vi gör aktiv vetenskaplig forskning kring diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner hos barn.

Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Ville Peltola, tfn. 02 313 2415

Avdelningsskötare Marianne Lövgren, tfn. 02 313 2615

Biträdande avdelningsskötare Sanna Korkka, tfn. 02 313 9420

Päivitetty: 15.2.2022 09:32