Hoppa över menyer

 Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopedi

​Kontaktuppgifter

Besöksadress 

Åucs, Fyrsjukhuset (byggnad 22) Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Våning 4

Telefon

Avdelningssekreteraren
02 313 5041
på vardagar kl 8-15

Skötaren
02 313 3493

Vårdkoordinatorn
02 313 0477
på vardagar kl 9.30-11 och 13-15 

Avdelningen
02 313 1411

Fax

02 313 9109

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopedi

  • Till patienten
  • Mer information

DSC_9967 ortoped.vuodeosasto2.jpg

På avdelningen vårdas i huvudsak barn och unga under 16-år som behöver kirurgisk vård. I undantagsfall kan våra patienter även vara unga vuxna.

Vi vårdar patienter från barnkirurgins olika verksamhetsområden. Enheten är en del av Tyks Orto, som är ett centrum för specialkompetens inom sjukdomar i stöd- och rörelseorgan  hos barn och unga. Dessutom vårdar vi patienter med öron-, näs- och halssjukdomar, samt också neurokirurgiska barnpatienter.

Patienterna kommer till på remiss av läkare, elektivt, eller via jourmottagningen.

Till elektiva operationer skickas en brevkallelse. Dagen innan operationen blir ni uppringd av tidsbokaren.

Jourpatienter kommer till oss via barnkirurgiska polikliniken, jouren för barn och unga, eller Åboregionens samjour.

Vårdtiden beror på vilket ingrepp som har gjorts, samt patientens individuella behov.

Jouringreppen kan påverka de elektiva ingreppens tidtabell. Det är bra att reservera tillräckligt med tid då man kommer till avdelningen, till exempel ett helt dygn. Även om man kommer in för ett litet ingrepp.

 

Mångprofessionalitet

Flera olika yrkesgrupper deltar i ditt barns vård. Vi samarbetar till exempel mycket med fysioterapeuterna. Vid behov konsulterar vi även andra yrkesgrupper.

Läkarronden börjar kl.8.00 på vardagar. Förutom på måndagar, då ronden börjar kl.9.00. På veckoslut är läkarronden på förmiddagen.

Övriga tider jobbar läkarna på operationsavdelningen, eller på mottagningen för barn och ungdomskirurgi.

Vi har som mål att varje patient skall ha en egenvårdare. Egenvårdaren tar hand om ditt barn då han/hon är på jobb, men har ofta även hand om andra patienter under sin arbetstur.

På vardagar finns det möjlighet till hadledd sysselsättning/pyssel för barnet. Sjukhusclownerna besöker avdelningen en gång i veckan.

Vid längre sjukhusvistelser tar sjukhusskolans lärare vid behov hand om barnets skolundervisning. Socialarbetaren kan under kontorstid nås på numret 02 3131402.

 

Besök, övernattning, samt avdelningens utrymmen  

Avdelningen har fria besökstider för föräldrar. Du får gärna delta i ditt barns vård om du vill. Övernattning (på madrass) på avdelningen är möjlig för den ena föräldern. Sjukhuset erbjuder även andra avgiftsfria övernattningsmöjligheter. Tilläggsinformation om möjligheterna fås under kontorstid av vårdkoordinatorn. Syskon och övriga besökare är välkomna att besöka avdelningen från kl.9.00-21.00.

Det är önskvärt att man inte besöker avdelningen då man är sjuk/förkyld. Därtill ber vi dig och andra besökare att undvika att använda starka parfymer innan besök på avdelningen.

I våra patientrum finns det 1-4 platser. Vi har även några enkelrum, som finns till för vissa patientgrupper, samt för specialsituationer. Det finns ett kafferum, där föräldrarna kan värma mat och koka kaffe. Vi har också ett litet lekrum för barn.

 

Inför sjukhusvistelsen

Till avdelningen kan det vara bra att ta med sig:

  • egna hygienartiklar
  • barnets favoritleksak
  • egna läkemedel till grundsjukdomar, som till exempel astma eller epilepsi
  • bekväma/lösa kläder till hemfärden 

Tystnadsplikt
Sjukhusets personal har tystnadsplikt, och i första hand ger vi information endast till barnets föräldrar.

Patientavgifter
För vård på bäddavdelningen debiteras en dygnsavgift. För poliklinikbesök debiteras en poliklinikavgift.

Ansvarspersoner

 

Päivitetty: 15.2.2022 09:26