Hoppa över menyer

 Njur- och organtransplantationspolikliniken för barn och unga

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Fyrsjukhuset (byggnad 22) Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Våning 2

Öppettider

mån–fre 8–15.30

Telefon

02 313 0701 skötare

02 313 0648 läkare

Fax

02 313 9412

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Njur- och organtransplantationspolikliniken för barn och unga

  • Till patienten
  • Mer information

På njurpolikliniken för barn och unga undersöks och behandlas njursjukdomar hos 0-16-åriga barn och unga. De största sjukdomsgrupperna är nefrotiskt syndrom, medfödda njurmissbildningar, ärftliga polycystiska njursjukdomar och av olika skäl orsakade njurinflammationer. Också undersökningar och vård av högt blodtryck hos barn har koncentrerats hit.

På organtransplantationspolikliniken för barn och unga vårdas 0-16-åriga barn som genomgått organtransplantation. Den största patientgruppen är de som fått njurtransplantat, men vi uppföljer också de som fått lever-, hjärt- och tunntarmstransplantat. För barn som fått organtransplantat sker uppföljningen regelbundet: poliklinikbesöken återkommer med 6-8 veckors mellanrum. Dessutom görs nödvändiga blodprovskontroller mellan besöken.

Besöket tar 30 minuter och inkluderar mätningar av längd och vikt och blodtrycksmätningar hos skötare samt läkarmottagning.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. För besöket debiteras poliklinikavgift.

På polikliniken tas inga blodprov eller röntgenbilder. Nödvändiga undersökningar görs på laboratoriet eller avbildningscentralen. I patientvården strävar vi efter att de nödvändiga undersökningarna görs redan före ankomsten till mottagningen – senast samma morgon som poliklinikbesöket.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Personal

Specialistläkare inom barnsjukdomar, barn nefrolog Janne Kataja

Specialsjukskötare Maria Erholtz

Päivitetty: 15.2.2022 09:34