Hoppa över menyer

 Undervisningspolikliniken för barn och unga

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS U-sjukhus
Ingång 3A, våning 4, B-hiss
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mån, ons, tors, fre 
kl. 7.45–12.00

Tis,
kl. 7.45–15.00

Telefonnummer

02 313 0735 skötare
mån–fre kl. 9.00–10.30

Fax

02 313 2013

Postadress

ÅUCS U-sjukhus, UC4
PB 52, 20521 Åbo

 Undervisningspolikliniken för barn och unga

  • Till patienten
  • Mer information

kuva opetuspolin nettisivuille.jpg

Vi undersöker och vårdar barn och unga med typiska barnsjukdomar. Barn och unga kommer till mottagningen t.ex. pga. misstanke om tillväxtstörning, för allergi- och astmautredningar, för utredningar av dag- och nattvätning, för utredningar efter urinvägsinfektion, för utredningar av upprepade bukbesvär, pga. biljud i hjärtat eller misstanke om rytmrubbningar eller för bedömning av neurologiska symtom och sjukdomar.

Vi intervjuar barnet och familjen och funderar tillsammans över barnets problem. Barnet genomgår normal läkarundersökning. På basis av dessa beslutar vi om det behövs blodprov eller andra vidare undersökningar.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Den ansvariga läkaren på detta poliklinikbesök är specialistläkare inom barnsjukdomar.

Barnet undersöks  och situationen utreds grundligare än vid ett normalt poliklinikbesök av medicine studeranden och deras lärare som är specialistläkare inom barnsjukdomar. På grund av detta ber vi att ni bokar tillräckligt med tid för poliklinikbesöket (cirka 2-3 timmar) eftersom man på samma besök kan utföra även laboratorie-, röntgen- eller övriga undersökningar.

Ta med barnets rådgivningskort, tillväxtkurvor och eventuella andra dokument och röntgenbilder som hör till barnets sjukdom.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​Vårt mål är att få en övergripande inblick i barnets situation. Barnet och familjen står i fokus. Samtidigt undervisar vi blivande läkare om barnsjukdomar och om barnets tillväxt och utveckling. Vi diskuterar med studerandena och familjen. "På undervisningspolikliniken fick man verkligen se och höra hur en läkare arbetar", är en ivrig pappas kommentar efter ett besök.

Barnläkarna på vår enhet är Åbo universitets kliniska lärare och docenter:

Liisa Järvelä
Johanna Lempainen
Anna Pärtty

Paula Tähtinen
Lauri Ivaska

Jaakko Koskenniemi

Övriga ansvarspersoner

Professor Erika Isolauri

Professor Terho Heikkinen

Undervisningsskötare Marjaana Tammisalo

Sjukskötare Hannele Lusto. Sjukskötaren deltar i barnets vård och vårdhandledningen och tar hand om poliklinikens tidsbeställningar.

Päivitetty: 3.8.2022 15:04