Hoppa över menyer

 Jouren för barn och unga

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs Fyrsjukhus (byggnad 22), våning 2,
Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Näringsterapeut
Mån–fre kl. 8–15.30

Telefon

02 313 1420

Kontakt från läkare, vårdpersonal och myndigheter, 02 313 0000

Fax

02 313 1434

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Jouren för barn och unga

  • Till patienten
  • Mer information

Sjukhusclownerna på jouren för barn och unga 

Ring först till numret 02 313 1420.
I nödfall, ring alltid 112.

Då ditt barn insjuknar, hjälper våra sakkunniga per telefon med att svara på frågor om ditt barns hälsa och uppskatta brådskan av vården. En sjukskötare betjänar er på telefonrådgivningen klockan 7-22 och på natten är tillbakaringningssystemet i bruk. Under rusningstid och på nattetid kan det dröja något innan personalen hinner ringa tillbaka.

Jouren finns i barnklinikens utrymmen i U-sjukhuset. Vi är öppna varje dag dygnet runt och vi vårdar barn under 16 år. Patienter som råkat ut för en olycka vårdas i jouren för barn och unga förutom barn som behöver ambulanstransport. De vårdas i samjouren i T-sjukhuset. Om du är osäker på den rätta vårdplatsen för ditt barn, ring 02 313 1420.

Vårt mål är att ge högklassig och familjecentrerad vård och handledning vid behandling av olika barnsjukdomar. Vi ger också telefonrådgivning dygnet runt.

Övriga jourer

Förutom jouren på barnkliniken betjänar Salo sjukhus jour fortfarande barnfamiljer dygnet runt. Loimaa och Vakka-Suomi sjukhus jourer betjänar fram till klockan 22.

Parkering

Då ni kommer med bil till jouren rekommenderar vi att ni parkerar i parkeringshus nummer 17 eller 23 (se kartan). Läs mer om parkering.

Parkeringshus 2 och 3 på kartan

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

I vårt vänthall finns bl.a. läsning, leksaker, TV och mikrovågsugn för att värma upp barnmat. Samma vänthall används också av de barn med familjer som har bokad tid till kirurgiska polikliniken.

Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Anna-Maija Kujari, tfn 02 313 5850
Avdelningsskötare Anne Kellokangas, tfn 02 313 8799
Biträdande avdelningsskötare Sanna Sederholm, tfn 02 313 9420

Päivitetty: 14.2.2022 09:46