Hoppa över menyer

 Reumatismpolikliniken för barn och unga

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Fyrsjukhuset (byggnad 22) Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Våning 2

Telefon

02 313 0772 sjukskötare
Mån, ons, fre kl. 13–15

Fax

02 313 9412

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Reumatismpolikliniken för barn och unga

  • Till patienten
  • Mer information

Hos oss undersöks och vårdas barn och unga under 16 år som har barnreumatism, bindvävnadssjukdom eller övriga ledsymtom. Största delen av våra patienter har barnreumatism. Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Beroende på sjukdom besöker patienterna polikliniken med 3–6 månaders mellanrum. Poliklinikbesöket tar 30–45 minuter. Till besöket hör reumatismskötarens mottagning, undersökning hos fysioterapeuten och läkarmottagning. I samband med undersökningen kan också utföras ultraljudsundersökning av lederna. Vid behov kan man också ge lokal kortikosteroidbehandling i lederna. Patienter med barnreumatism fyller före läkarmottagningen i ett elektroniskt uppföljningsformulär om hur de mår (Go Treat It). Sjukskötaren kan i samband med besöket ge handledning om medicinerna och visa hur medicinerna injiceras. För besöket debiteras poliklinikavgift.

Vården av barn med reumatismsjukdomar kräver multiprofessionellt teamarbete, därför samarbetar vi tätt bl.a. med rehabiliteringsinstruktör, familjearbetare, ögonläkare och tandläkare.

Under våren och hösten kan ibland också medicine studerande som är i slutskedet av sina studier delta i mottagningsbesöket.

På polikliniken tas inga blodprov eller röntgenbilder. Nödvändiga undersökningar utförs på laboratoriet eller avbildningscentralen. Oftast försöker man utföra de nödvändiga undersökningarna på förhand innan poliklinikbesöket.

 

Informationen om Reumaliitto 

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​Ansvarspersoner

Reumatolog Anne Putto-Laurila

Reumatolog Minna-Maija Grönlund

Reumatolog Milja Möttönen

Fysioterapeut Elina Henttonen

Sjukskötare Heidi Suominen

 

Päivitetty: 15.2.2022 09:35