Hoppa över menyer

 Socialpediatriska polikliniken

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Fyrsjukhuset, Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Mån., ons. och tors. kl. 8–15

Telefon

02 313 2418
050 300 1753

Fax

02 313 1434

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Socialpediatriska polikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Våra patienter är huvudsakligen barn under skolåldern vars tillväxt och utveckling kräver särskild uppföljning pga. familjens psykosociala situation.

Till uppföljning på polikliniken kommer man på remiss av läkare eller socialarbetare. Uppföljningen planeras ofta redan på BB-avdelningen snart efter att barnet fötts.

Poliklinikbesöket tar 60 minuter. Barnet vägs och mäts på varje besök och läkaren undersöker barnet. Vi diskuterar med föräldrarna om barnets och familjens helhetssituation. Vid behov kan en fysioterapeut också vara med på mottagningen.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Personal

deltidsanställd specialistläkare inom barnsjukdomar

deltidsanställd sjukskötare

 

Päivitetty: 15.2.2022 09:36