Hoppa över menyer

 Intensivvårdsavdelningen för barn

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Fyrsjukhuset, Keramikfabriksgatan 5, Åbo

Våning 4

Telefon

02 313 1414 avdelningen

Fax

02 313 3460

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Intensivvårdsavdelningen för barn

  • Till patienten
  • Mer information

Vi vårdar svårt sjuka barn och unga i åldern 0-16 år. Våra största patientgrupper är kirurgiska trauma- och operationspatienter som kräver intensivvård, barn och unga med svåra infektioner, patienter med krampanfall, patienter med diabetisk ketoacidos och nyfödda som fötts fullgångna. En del av patienterna vårdas i respirator. Alla patienter övervakas via monitorer och flera laboratorieanalyser kan utföras via apparater bredvid sängen. Vi är den enda intensivvårdsavdelningen för barn i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

På avdelningen finns också återupplivningsteam som tar hand om alla återupplivningar på U-sjukhuset.

Våra patienter kommer som jourfall utan remiss. Patienterna kan också komma direkt från operationssalen, vårdavdelningen eller som sjukhusöverföring.

För vårdperiod på avdelningen debiteras vårddagsavgift. Patienter under 18 år betalar vårddagsavgift för högst sju dagar per år.

En viktig del av vårt vårdarbete är att ta i beaktande och stöda hela familjen. Hos oss kan föräldrarna delta i vården av barnet under personalens handledning.

Besökstider

Fria besökstider för föräldrar, i första hand kl. 10–20. Övriga besökare enligt överenskommelse.

 Vård och undersökningar

 

Våra patientrum är öppna rum för tre personer. Därtill har vi två enkelrum som är isoleringsrum. I varje rum finns både TV och dvd-spelare.

På avdelningen finns också för föräldrarna ett vilorum där man kan koka kaffe.

Vid behov deltar också specialanställda, som t.ex. fysioterapeuter, socialarbetare eller näringsterapeuter i vården.

Sjukskötare Esko Roselli fick 2013 sjukvårdsdistriktets utmärkelse för framgångsrikt arbete för att han har utvecklat en utbildning där man simulerar nödsituationer hos barn.

Ansvarspersoner

Specialistläkare Janne Kataja, tfn. 02 313 0673

Avdelningsskötare Anu Luukkanen, tfn. 050 358 9996

Päivitetty: 15.2.2022 09:32