Hoppa över menyer

 Barnkirurgiska mottagningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress (UC3)

Åucs, Fyrsjukhuset (byggnad 22) Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Våning 2

Öppettider

Mån–fre kl. 8-15

Telefon

02 313 2449

Fax

02 313 9109

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Barnkirurgiska mottagningen

  • Till patienten
  • Mer information

 Läkaren skötar en liten barn.
Vi undersöker och sköter under 16-åringars sjukdomar och funktionsstörningar som är relaterade till urinvägs- och könsorganen samt matspjälkningskanalen. Därutöver sköter vi missbildningar i skallen och bröstkorgen samt patienter i behov av ärrvård.

Patienterna remitteras till oss. Av mottagningen uppbärs en poliklinikavgift. Mottagningen varar 15-30 minuter. Den föregås ofta av undersökningar gjorda av en barnurologisk skötare eller uroterapeut. Dylika undersökningar är t.ex. flödesmätning av urinet, residualmätning med ultraljud och urodynamisk undersökning. Möjligtvis kan föräldrarna ombes på förhand fylla i listor gällande uringerings- och avföringsvanor. På uroterapeutens mottagning kan råd ges angående uringering och avföring och vid behov kan katetrisering läras. Vi fungerar via multidisciplinärt samarbete och vid behov kan det vara olika yrkesgrupper närvarande på mottagningen. Laboratorie- och röntgenundersökningar kan höra till mottagningsbesöket.

 Vi vill erbjuda en fokuserad och lugn mottagning. Utanför sjukskötarens och uroterapeutens telefontider ber vi er kontakta poliklinikens sekreterare eller vid akuta problem barnens akutmottagning.

 Vård och undersökningar

 

​Ansvarspersoner

Specialistläkare inom barnkirurgi Niklas Pakkasjärvi

Sjukskötare Kirsi Laine, tfn. 02 313 2449

Päivitetty: 15.2.2022 09:27