Hoppa över menyer

 Urologiska och gastrokirurgiska polikliniken för barn och unga

Kontaktuppgifter

Besöksadress (UC3)

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3)
Ingång A, våning 3
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30-15.30

Telefon

02 313 2449

Fax

02 313 9109

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Urologiska och gastrokirurgiska polikliniken för barn och unga

  • Till patienten
  • Mer information

 Läkaren skötar en liten barn.

Vi vårdar och undersöker barn under 16 år som har medfödd missbildning av urinblåsan eller tarmen, följdtillstånd efter trauma samt funktionsstörningar i urinblåsan eller tarmen. Den största patientgruppen är patienter med funktionsstörningar i urinblåsan eller tarmen.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. För besöket debiteras poliklinikavgift.

Läkarbesöket tar 15-30 minuter. Besöket inkluderar ofta också undersökningar hos barnurologiska sjukskötaren och uroterapeuten. De här undersökningarna är bland annat uroflowmetri, resturinmätning med ultraljud, urodynamik och övrig läkargranskning såsom mätning av vikt, längd och blodtryck. Till undersökningarna hör sjukskötarens noggrannare intervjuer och olika urinmätningslistor och dagböcker som föräldrarna fyllt i hemma.

Sjukskötaren ger också både barnet och föräldrarna handledning i intermittent katetrisering och vid behov i användning av ace-metod för tarmsköljning. Dessutom ger sjukskötaren övriga vårdinstruktioner och uroterapi. Besöket hos sjukskötaren, undersökningen och handledningen tar mellan en och sex timmar.

Vid behov deltar också näringsterapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, uroterapeut, familjeterapeut och socialarbetare på besöken. Bilddiagnostik utförs både på röntgen- och isotopavdelningen, blodprov tas på laboratoriet. Hos oss kan blodprov också tas i samband med undersökningen. Hos spädbarn tas urinprov före undersökningarna.

Vård och undersökningar

  • Svåra urinvägsinfektioner och urinstopp hos barn
  • Medfödda stopp i urinvägarna

Medfödda störningar i könsorganen

Telefonsamtal

Vi vill erbjuda våra besökare en lugn miljö på mottagningen. 

Om ni vill ändra eller flytta er tid utanför sjukskötarens/uroterapeutens telefontid, så får ni gärna ta kontakt med vår tidsbokare.

 Vård och undersökningar

 

​Ansvarspersoner

Specialistläkare inom barnkirurgi Niklas Pakkasjärvi

Sjukskötare Kirsi Laine, tfn. 02 313 2449

Päivitetty: 20.11.2020 08:57