Hoppa över menyer

 Allmänpediatriska polikliniken för barn och unga

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, byggnad 9
Ingång E, våning 1
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mån–tors kl. 8–14.30
Fre kl. 8–12.30

Telefon

02 313 2482
skötare mån–fre kl. 9.30–10.30

Fax

02 313 2013

Postadress

Allmänpediatriska polikliniken, Byggnad 9, våning 1
PB 52, 20521 Åbo

 Allmänpediatriska polikliniken för barn och unga

  • Till patienten
  • Mer information

Teddybjörn.

Hos oss undersöks och vårdas 0-16-åriga barn och ungdomar som har flera olika symtom och sjukdomar.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. För besöket debiteras poliklinikavgift. Besöket tar 30-90 minuter och inkluderar skötarens undersökningar (längd och vikt samt vid behov mätning av feber eller blodtryck) och läkarmottagning. Under våren och hösten kan ibland också medicine studerande som är i slutskedet av sina studier delta i mottagningsbesöket.

Under besöket planeras nödvändiga laboratorieprov eller bilddiagnostik. Ibland kan till exempel röntgenbilder eller blodprov tas redan före läkarmottagningen. Resultaten på undersökningarna och den fortsatta vårdplanen meddelas per telefon eller i samband med ett kontrollbesök.

​Personal

  • Läkare i specialiseringstjänstgöring inom barnsjukdomar
  • Sjukskötare
Päivitetty: 5.1.2021 15:00