Hoppa över menyer

 Operationsavdelningen vid Åucs kirurgiska sjukhus

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs kirurgiska sjukhus (byggnad nr 21)
vån 1
Luolavuorivägen 2, Åbo

Verksamhetstider

(planerade operationer)
Mån-fre kl. 7.45-15.45.

Telefon

02 313 6090 kansli

02 3130833 avdelningssekreterare (dagkirurgi)

Postadress

PB 28, 20701 Åbo

 Operationsavdelningen vid Åucs kirurgiska sjukhus

  • Till patienten
  • Mer information

Sjukskötaren på operationsavdelningen vid Åucs kirurgiska sjukhus. 

På vår avdelning genomförs årligen över 5000 operationer och endoskopiåtgärder. På vår avdelning finns elva operationssalar och två uppvakningsenheter. Vår operationsavdelning finns på Åucs kirurgiska sjukhus (KS). Vi vårdar patienter som genomgår operation på grund av sjukdom i stöd- och rörelseorgan:

  • patienter med besvär i arm, axel, knä, vrist eller fot
  • patienter som får ledprotes
  • patienter med reumatism
  • patienter med ryggbesvär
  • patienter med frakturer.

Största delen av våra patienter kommer för planerad operation, men vi genomför även jouroperationer. En del av åtgärderna genomförs dagkirurgiskt.

Förutom operationer genomför vi även endoskopier av stöd- och rörelseorgan. Vi ansvarar för anestesin för patienter som genomgår operation eller endoskopi, vård på uppvakningsenheten samt för smärtbehandlingen efter åtgärder.

Våra patienter kommer via poliklinikerna på Åucs samt via jouren. Jouråtgärder genomförs vardagar vid behov ända till klockan 20.00.

Operationerna innebär ingen extra kostnad för patienten utan ingår i vårdperiodens avgift.

Besökare får komma till vårdavdelningen efter åtgärden.

Ansvarspersoner

Ruut Lainio, ledare för verksamhetsområde

Tiina Ilola, avdelningsskötare

Vi hör till Åucs serviceområde för preoperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling.

På vår avdelning finns elva operationssalar och två uppvakningsenheter.

Expertis och kunnande

På vår avdelning genomförs årligen över 5000 operationer och endoskopiåtgärder. Vi har ett nära samarbete med verksamhetsområdet för stöd- och rörelseorganens sjukdomar.

Våra projekt:

  • aktivt forskningsarbete för utveckling av smärtbehandlingsmetoder
  • deltagande i utvecklings- och pilotprojekt inom elektronisk journalföring av vårdarbete (CA, Opera).

Vi har fått Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts utmärkelse för utvecklingen av anestesidatasystem.

Päivitetty: 31.1.2022 11:32