Hoppa över menyer

 Operationsavdelning T (Åucs T-sjukhuset)

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs T-sjukhuset, G-vingen, vån. 4
Ingång 18A
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Postadress

PB 52
20521 Åbo

Telefon

02 313 1250​

 Operationsavdelning T (Åucs T-sjukhuset)

  • Till patienten
  • Mer information

Vår avdelning är en dygnet runt öppen jouravdelning. Vi vårdar vuxenpatienter inom alla kirurgiska specialiteter, bland annat hjärt-, buk-, trauma- och neurokirurgiska patienter.

Över hälften av våra patienter är jourpatienter, resten kommer för planerad operation. Förutom Egentliga Finland kommer våra patienter från Satakunda, Vasaregionen och Åland.

Våra patienter kommer via Åucs kirurgis polikliniker, andra polikliniker och samjouren samt med ambulans eller helikopter från andra sjukhus.

På vår avdelning utförs jouroperationer inom alla kirurgiska specialområden.  Vi utför även neurokirurgiska operationer för barn.

Vi fakturerar inte patienterna skilt för operationerna, eftersom alla kirurgiska behandlingar som patienten behöver ingår i avgiften för vård på avdelningen.

Besök tillåts inte på vår operationsavdelning. Besök sker på vårdavdelningarna efter operationen.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

​Personalen på vår avdelning sköter anestesin, operationsutrustningen, operationssalarna och assisterar den opererande läkaren samt övervakar patientens tillstånd efter operationen.

Vår personal sköter även anestesier på T-sjukhusets undersökningsenheter (röntgen, magnetavbildningar och artäravbildningar).

I våra operationssalar utförs årligen omkring 7 500 operationer. I uppvakningsenheten genomförs årligen ett tusental åtgärder, såsom insättningar av kanyl och bedövningar.

Våra utrymmen

På T-sjukhusets operationsavdelning finns 14 moderna operationssalar och uppvakningsenhet. I en operationssal kan man genomföra blodkärlsavbildningar under operationens gång.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet Erkki Kentala
Avdelningsskötare Marjaana Kettu
Avdelningsskötare Eivor Niinikoski

Päivitetty: 20.11.2020 08:56