Hoppa över menyer

Njurcentralens vårdavdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS, A-sjukhuset (byggnad 4)
Ingång 4A, 7:e våningen
Kinakvarnsgatan 4–8, Åbo

Mer information om parkering och trafik.

Telefon

02 313 1013

Fax

02 313 1101

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Njurcentralens vårdavdelningen

Njucentralens personal.

Njurcentralens vårdavdelningen har 10 patientplatser, varav 8 i gemensamma rum. Utöver vårdavdelningen har 2 speciellt rum. Vi är öppen dygnet runt. Det mesta av våra patienter kommer från jouren.

Beroende på hurdant besök det gäller, fakturerar vi antingen poliklinik- eller vårddagsavgift. Se patientavgifter.

Besökstider

Besökstiderna på avdelningen är mån-sön mellan klockan 15 och 19.

Ansvarspersoner

Överläkare Kaj Metsärinne, tel. 02 313 1006
Avdelningsskötare Kirsi Hoskonen, tel. 02 313 1013
Biträdande avdelningsskötare Tiina Laaksonen, tel. 02 313 8022

Vi fungerar under Åucs Medicinska verksamhetsområde.

Päivitetty: 12.3.2021 12:21