Hoppa över menyer

 Gynekologiska avdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Fyrsjukhuset
A-hissen, 6. våning, till höger
Keramikfabrikgatan 5, Åbo.

Telefon

02 313 1314 avdelningen

02 313 2316 cytostatik mottagningens sjukskötare vardagar kl. 8.30–15

Jour

02 313 1322

sjukskötare
mån–fre kl. 8–15.30

vid övriga tider bara vid akutfall

Jour

Mån–fre kl. 15.30–7.15, under veckoslut och vardagshelger dygnet runt

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Gynekologiska avdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

På vår avdelning vårdas patienter som behöver specialiserad sjukvård för kvinnosjukdomar. Vår avdelning är en del av Åucs Kvinnoklikiken.

Vi behandlar patienter både inom allmängynekologi och gynekologisk cancer. Största delen av våra patienter kommer antingen till en planerad operation eller annan vård/undersökning. Men verksamheten på vår avdelning är också mycket jourbetonad. 

På vår avdelning finns jourmottagning för kvinnosjukdomar dygnet runt. Jourpatienterna kommer via hälsovårdscentralen, samjouren eller Åucs övriga verksamhetsområden med remiss. På jourmottagningen behandlar vi problemen under tidig graviditet fram till den 20 graviditetsveckan. Efter 20 graviditetsveckan behandlas problemen under graviditeten på förlossningsmottagningen. 

Mer information om kvinnoklinikens jour.

Beroende på vårdform faktureras våra patienter en vårddagsavgift, en poliklinikavgift, en dagkirurgisk avgift eller en serievårdsavgift. Se mer information om klientavgifterna.
Läs mer om vår verksamhet i avsnittet Ytterligare information.

Besökstider

Varje dag kl. 16–19. Under övriga tider ska besöken avtalas separat med vårdpersonalen.

 Vård och undersökningar

 

Våra utrymmen

Vår avdelning har 6 enkelrum för isolerade patienter och 6 dubbelrum. Alla rum har låsbara garderober samt dusch och toalett.
Vår avdelning har en gemensam dagsal.

Bra att veta

  • På avdelningen får du sjukhuskläder och hygienartiklar, men om du vill kan du också ta med dig egna.
  • Det är tillåtet att använda telefon på avdelningen. Det är bra att ha telefonen på tyst så att den inte stör en eventuell rumskamrat. 
  • På vår avdelning arbetar närvårdare eller primärskötare, sjukskötare, barnmorskor, lokalvårdare, sekreterare samt läkare. En del operationspatienter träffar också en fysioterapeut efter operationen. Vi samarbetar också intensivt med andra enheter och deras anställda
  • Vi ordnar vid behov samtalshjälp för avdelningen i krissituationer i livet via våra krisarbetare.
  • Vi är ett undervisningssjukhus. I vården deltar studerande inom både vårdarbete och medicin under handledning och övervakning av en yrkesutbildad person. 
  • Bekanta dig även med Hälsobyns Kvinnohus samt  Hälsobyns Operationshus.

Ansvarspersoner

Tf. chef för ansvarsområdet, MD Pia Heinonen (gynekologisk vård), tfn 02 313 0356
Chef för ansvarsområdet, docent Sakari Hietanen (behandling av gynekologisk cancer), tfn 02 313 0200
Avdelningsskötare Marketta Saloniemi, tfn 02 313 1309
Biträdande avdelningsskötare Piritta Hornaeus, tfn 02 313 1338

Vi hör till Åucs kvinnoklinik.

Päivitetty: 24.3.2022 12:12