Hoppa över menyer

 Avdelningen för kvinnosjukdomar

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3)
Ingång 3A, våning 10 Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Telefon

02 313 1314 avdelningen

02 313 2316 cytostatik poliklinikens sjukskötare vardagar kl. 8.30–15

Jour

02 313 1000

sjukskötare
mån–fre kl. 8–15.30

vid övriga tider bara vid akutfall

Jour

Mån–fre kl. 15.30–7.15, under veckoslut och vardagshelger dygnet runt

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Avdelningen för kvinnosjukdomar

  • Till patienten
  • Mer information

Vi behandlar patienter som behöver specialiserad sjukvård inom kvinnosjukdomar. Vårt specialkunnande är krävande endometrios-, framfalls- och cancerkirurgi.

Största delen av våra patienter kommer enligt överenskommelse till avdelningen på operation.

Jourpatienter kommer på remiss via hälsovårdscentralen, samjouren eller Åucs andra verksamhetsområden.

På denna avdelning sköter vi jourmässiga problem i början av graviditeten fram till graviditetsvecka 21. När graviditeten har framskridit till graviditetsvecka 22, sköter man patienten på förlossningsavdelningen.

Patienterna faktureras beroende på mottagningens art antingen poliklinikavgift, dagkirurgisk avgift eller seriebehandlingsavgift. Se patientavgifter.

Besökstider

Varje dag kl 13–19. Övriga tider enligt överenskommelse, till exempel för jourpatienter.

Skötarnas kontaktuppgifter

Cytostatikapoliklinikens sjukskötare, tfn 02 313 2313

 Vård och undersökningar

 

På vår avdelning arbetar sexualrådgivare samt stomiskötare. Du kan vid behov träffa dem antingen under vårdperioden eller på separat besök.

På vår avdelning ges som enda i Finland kirurgisk behandling vid barnlöshet som beror på mannen.

Våra utrymmen

På vår avdelning är patientrummen huvudsakligen två personers rum. I alla rum finns TV, klädskåp med lås, dusch och toalett.

På avdelningen finns därtill tre en persons rum för isoleringspatienter och för patienter vars vård förutsätter det.

Bra att veta

De vanligaste gynekologiska operationerna är:

  • hysterektomi
  • framfallsoperationer
  • åtgärder som riktas till förändringar i livmodern och äggstockarna
  • urininkontinensoperationer

Dessa är åtgärder, där återhämtningen efter en kort sjukhusvistelse fortsätter hemma. När du får din operationstid får du även skriftliga instruktioner för förberedelse inför operationen samt informationsblad som berättar om operationen.

Till sjukhuset kommer man på morgonen på operationsdagen. Avdelningens sjukskötare ringer dig under veckan före operationen och går igenom ditt hälsotillstånd och dina eventuella medicineringar, den kommande operationen och uppföljningen efteråt samt preliminärt utskrivningsdatum. Under telefonsamtalet kan du ställa frågor och lyfta fram saker som du vill diskutera.

De mest krävande åtgärdena är omfattande endometrios- och canceroperationer, som följs av flera dagars sjukhusvistelse. I operationer kan förutom gynekologer även bukkirurg delta. En del av canceroperationerna genomförs robotassisterat med ny operationsteknik.

Ansvarspersoner

Tf. chef för ansvarsområdet, MD Pia Heinonen (gynekologisk vård), tfn 02 313 0356
Chef för ansvarsområdet, docent Sakari Hietanen (behandling av gynekologisk cancer), tfn 02 313 0200
Avdelningsskötare Piritta Hornaeus, tfn 02 313 1309
Biträdande avdelningsskötare Maria Lundenius, tfn 02 313 1338

Vi hör till Åucs kvinnoklinik.

Päivitetty: 20.11.2020 08:56