Hoppa över menyer

 Gynekologiska mottagningarna

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs Fyrsjukhuset
A-hissen, 6. våning, J= till höger och K = till vänster
Keramikfabrikgatan 5, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30–15.30

Jour

För jourbesök krävs remiss

Telefon

02 313 1322

tidsbeställning
mån–fre kl. 13–15

sjukskötare
mån–fre kl. 8–15

vid övriga tider bara vid akutfall

02 313 0320
behandling av gynekologisk cancer
mån-fre kl. 8.30 - 12

02 313 1323 vårdreserverare för åtgärdstider
mån–fre kl. 9–10.30

02 313 2327 dagkirurgi
mån, tis, tors kl. 14–15

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Gynekologiska mottagningarna

  • Till patienten
  • Mer information

 Sjukskötaren pratar med patienter på polikliniken för kvinnosjukdomar

Vi erbjuder tjänster inom specialiserad sjukvård inom kvinnosjukdomar. Vi betjänar patienter inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts område.

Vi undersöker och behandlar även patienter från Satakunda, Vasa och Ålands sjukvårdsdistrikt.

Vårt specialkunnande är avancerad gynekologi, infertilitetsbehandlingar, svårbehandlad endometrios, kvinnors bäckenbottenproblem samt undersökning och behandling av gynekologisk cancer.

Vi är en tidsbeställningspoliklinik. Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Våra patienter kan även komma som jourfall, från andra avdelningar på Åucs eller från andra sjukhus.

Patienterna faktureras beroende på mottagningens art antingen poliklinikavgift, dagkirurgisk avgift eller seriebehandlingsavgift. Se patientavgifter.

 Vård och undersökningar

 


Vi undersöker och behandlar gynekologiska problem hos kvinnor i alla åldrar. Vanligaste orsaker för besök är 

  • problem i början av graviditeten
  • abort
  • gynekologisk blödningsrubbning
  • smärta i nedre buken (inkluderat endometrios)
  • framfall och urininkontinens
  • papa-förändringar och
  • gynekologiska tumörer.

I problem i samband med infertilitet undersöker och behandlar vi även män. Vid vår poliklinik finns fertilitetslaboratorium och Åbo universitets spermabank. Verksamheten där övervakas av Fimea. Skulle du vilja donera sperma, ta kontakt på nummer 02 313 2357 eller per e-post spermapankki(a)tyks.fi.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet, LT Pia Heinonen

Chef för ansvarsområdet, docent Sakari Hietanen

Ansvarig läkare för polikliniken och barnlöshetsbehandlingarna docent Antti Perheentupa

Avdelningsskötare Mari Rantala, tfn. 02 313 2332

Biträdande avdelningsskötare Terhi Heinonen, tfn. 02 313 8337

Vi hör till Åucs kvinnoklinik.

Päivitetty: 8.2.2022 10:42