Hoppa över menyer

 Neurokirurgiska vårdavdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 3 (F-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefon

02 313 1210 avdelningen

Fax

02 313 3052

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Neurokirurgiska vårdavdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

 

Vi behandlar hjärn- och ryggradsoperationspatienter samt hjärnskadepatienter. Patienterna kommer från jouren, intensivvårdsavdelningen och via kirurgiska polikliniken.

Vård av hjärnskadepatienter sker under ledning av neurokirurger och neurologer och förverkligas av den erfarna personalen på avdelningen. Patienter som behöver längre sjukhusvård överförs ofta till andra sjukhus för fortsatt vård efter att tillståndet stabiliserats.

För vårdperiod på avdelningen debiteras vårddagavgift.

Besökstider

Mån-sön kl. 13–18.30

Skötarnas kontaktuppgifter

Förfrågningar relaterade till kirurgiska förberedelser för vårdkoordinatorn, tfn. 02 313 2770 på vardagar kl. 9–10.

Kontakter efter du har blivit utskriven:

Sjukskötares samtalstid på vardagar kl. 14–15, tfn. 02 313 7172

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

Vi har tagit i bruk ett även internationellt sett avancerat, multiprofessionellt samarbete redan för det tidiga skedet av behandlingen vid hjärnskador som skett i olycka. Neurokirurgerna och neurologerna bedömer och planerar vården tillsammans, vid behov med stöd av andra specialister. Vi strävar efter att patientens vårdkedja ska vara obruten och förhindra att patienten faller utanför den vård och uppföljning som behövs. Detta samarbete vidareutvecklar vi tillsammans med andra aktörer.

Våra utrymmen

Vi finns i nya utrymmen i T-sjukhuset. Våra patientrum är rymliga och trivsamma rum för 1-3 personer, med toalett- och duschutrymmen.

I alla rum finns möjlighet att använda patientlyft eller patientbestämt ITC-system. Det finns ett eget utrymme för fysioterapin. Avdelningsfarmaceuten och läkemedelsrummets moderna lösningar förbättrar säkerheten i läkemedelsbehandlingen.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet Melissa Rahi, tfn. 02 313 0545

Närförman Matti Sankinen, tfn. 02 313 5871

Avdelningsskötare Mervi Helander-Kuisma, tfn. 02 313 7145

Päivitetty: 6.5.2021 14:58