Hoppa över menyer

 Neurologiska polikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset, 3A, våning 3, A-vingen
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Öppettider

Mån–tors kl. 8–15
Fre kl. 8–14

Telefon

Mån–tors kl. 8–14
Fre kl. 9–14
02 313 1720
(ändring av mottagningstid mån–fre kl. 9–11)

Fax

02 313 2737

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Neurologiska polikliniken

  • Till patienten
  • Mer information


Vi ansvarar för diagnostisering, behandling och uppföljning av neurologiska patienter som är över 16 år. Vi verkar i samarbete med andra neurologiska polikliniker inom vårt sjukvårdsdistrikt.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. En del av våra patienter kommer även utan remiss via jourpolikliniken.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För seriebehandling debiteras avgift för vård i serie.

Expertis och kunnande

Vi har åren 2011 och 2013 fått sjukvårdsdistriktets utmärkelse för framgångsrikt arbete.

Vår sjukskötare Marjut Jalonen valdes år 2013 till Årets MS-skötare.

En del av undervisnings- och universitetssjukhuset

På vår poliklinik finns medicine kandidater, läkare inom specialiseringstjänstgöring samt studerande inom vårdarbete och andra hälsovårdsområden på praktik. Ifall vi vill ha dig som undervisningspatient kommer vi på förhand överens om saken med dig.

Vi kan också fråga om du är villig att delta i medicinsk eller vårdvetenskaplig undersökning. Det är frivilligt att vara undersökningspatient och ett avböjande svar påverkar inte din vård på något sätt.

Utrymmen

I A-sjukhusets ankomstaula finns låsbara skåp för patienter och anhöriga.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet och överläkare Merja Soilu-Hänninen

Avdelningsskötare Minna Anttonen

Vi hör till Åucs Neurocentret

Päivitetty: 4.10.2022 10:14