Hoppa över menyer

 Akut kirurgi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 3 (G-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Besök hos patienterna tillåts i begränsad utsträckning. Kontakta personalen först.  Mer information

Telefon

Rådgivning för patienter som blivit hemförlovade vardagar kl. 7-15
02 313 9276

Brådskande frågor och anhörigförfrågan
TG3A 02 313 7243
TE5    02 313 7926

Fax

02 313 7244

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Akut kirurgi

  • Till patienten
  • Mer information


Personal på akut kirurgi abdelning.Vi vårdar huvudsakligen jourpatienter från bukkirurgin och urologin. Vår avdelning har jour dygnet runt.

Våra patienter kommer via jouren eller från övriga avdelningar vid Åucs eller kretssjukhusen.

Patienter debiteras poliklinikavgift eller vårddagsavgift beroende på besöket. Se patientavgifter.

 Vård och undersökningar

 

​Våra utrymmen

Vår avdelning har 15 patientplatser på tredje våningen i G-flygel och åtta patientplatser på femte våningen i E-flygel.

I avdelningens åtgärdsrum är det möjligt att utföra jourmässiga endoskopiska och mindre åtgärder.

I patientrummen och i dagrummet finns TV.

Besökstider

Kl. 13–18.30 (korta besök är tillåtna)

Ansvarspersoner

Specialistläkare Elina Lietzen
Avdelningsskötare Heidi Aaltonen
Biträdande avdelningsskötare Susanna Kulmala

Päivitetty: 20.11.2020 08:56