Hoppa över menyer

 Dagkirurgiska avdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset,
vån. 11
Kinakvarngatan 4–8, Åbo

Öppettider

Dagkirurgi på
U-sjukhuset:
mån–tors kl. 7.30-15.45
fre kl. 7.30-19.00

Telefon

02 313 1559 dagkirurgi för öron-, näs- och halssjukdomar

02 313 0041 dagkirurgi för barn och unga

 Dagkirurgiska avdelningen

 • Till patienten
 • Mer information

Vi vårdar dagkirurgiska patienter inom öron-, näs- och halssjukdomar samt barn och unga. För närvarande finns vår verksamhet på Åucs U-sjukhus.

Dagkirurgi betyder att patienten kommer på morgonen för åtgärd och skrivs ut samma dag. Vid behov överförs patienten till fortsatt vård på vårdavdelning.

De vanligaste åtgärderna inom öron-, näs- och halssjukdomar är

 • insättning av ventilationsrör i öronen
 • hals- och svalgtonsilloperationer
 • operationer i näsan
 • operationer i bihålorna
 • endoskopiåtgärder
 • avlägsnande av födelsemärken och kvisslor.

De vanligaste åtgärderna för barn och unga är

 • bråckoperationer
 • testikel- och förhudsoperationer
 • kirurgiska gastroskopier.

Våra patienter kommer på remiss, varefter läkaren bedömer ifall åtgärden ska genomföras dagkirurgiskt. Dagkirurgiska patienter debiteras dagkirurgisk avgift.

För att vården ska lyckas är det viktigt att patienten själv förbinder sig till en god egenvård. När det gäller barn och unga är föräldrarnas närvaro viktig.

På vår avdelning finns ett lekrum med leksaker och filmer. Patienterna har till sitt förfogande låsbara skåp för till exempel förvaring av kläder. Det finns TV i samtliga patientrum. Det är tillåtet att använda egen mobiltelefon på avdelningen. Vi har även ett gemensamt fikarum för anhöriga och patienter.

Vi genomför årligen omkring 1500 åtgärder.

Ansvarspersoner

Avdelningsskötare Hanna-Sisko Kaukkila
Ansvarig läkare Perttu Halme (öron-, näs- och halssjukdomar)
Ansvarig läkare Timo Hurme (barn och unga)

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för operativ verksamhet och cancersjukdomar.

Päivitetty: 11.10.2019 12:48