Hoppa över menyer

 PET-centrum

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs Stamsjukhus, byggnad 14
Ingång 14A
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30–15.30

Telefon

02 313 1883
mån–fre kl. 8–14

Fax

02 313 2874

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Se även

www.pet.fi

 PET-centrum

  • Till patienten
  • Mer information

PET är snittavbildningsmetod som ger information om vävnadernas funktion, kroppens ämnesomsättning och hur läkemedel uppför sig i vävnaderna.

PET-avbildning är till nytta vid undersökning av t.ex. hjärnan eller hjärtat eller cancerspridning, samt då man söker inflammationshärdar.

PET-centrumet är ett nationellt undersökningscentrum gemensamt för Åbo universitet, Åbo Akademi och Åucs. Till vår verksamhet hör utöver patientundersökningar högklassig vetenskaplig forsknings- och publikationsverksamhet samt utveckling och tillverkning av isotoper med positronsemission. Vi är Finlands ledande utvecklare av PET-undersökningar.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

​I PET-undersökningen markeras läkemedlet med radioisotop och patienten får medlet antingen via injektion eller inandning. Ämnet tar sig till det ställe som undersöks och stället avbildas med en kamera som tar emot strålning.

En PET-CT-undersökning kombinerar radioisotopundersökning med datortomografi. På så vis får man exakt information både om ämnesomsättningen och om vävnadernas strukturella avvikelser.

Vår avbildningsapparatur

  • 3 PET-CT-kameror (Siemens Biograph Vision Quadra, Siemens Biograph Vision, GE Discovery MI)
  • 1 PET-kamera (HRRT)
  • 1 PET/MRI-kamera (GE SIGNA PET/MR 3.0T)
  • 3 djur-PET/CT-kameror (MoleCubes, Siemens Inveon, RayCan)

Mer information på PET-centrumets engelska webbsidor.

Ansvarspersoner

Överläkare Juhani Knuuti, tfn. 02 313 2888
Avdelningsskötare Anne Helminen, tfn. 02 313 2840

PET-centrumets medicinska ansvar är hos avdelningens överläkare och ansvaret för användningen av strålning är hos avdelningens sjukhusfysiker

Vi hör till Åucs medicinska verksamhetsområde.

Päivitetty: 27.5.2022 09:22