Hoppa över menyer

 Graviditetsuppföljning och förlossningar

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Fyrsjukhuset
B-hissen, 3. våning, till vänster
Keramikfabrikgatan 5, Åbo.

Telefon

02 313 1000 
rådgivning dygnet runt


 Graviditetsuppföljning och förlossningar

 • För patienter
 • Mer information

Odottava äiti pitelee vauvavatsaansa.

På graviditetsuppföljningen vårdar vi mödrar från och med den 20:e graviditetsveckan vid plötsliga problem under graviditeten samt före efterkontrollen för mödrar som fött barn. I jourverksamheten ingår också mottagning av föderskor när de kommer för att föda.

Till graviditetsjouren kommer du både med remiss och i akuta fall utan remiss. Om du är osäker på om du ska komma till jouren kan du kontakta Kvinnoklinikens jourtelefon 02 313 1000. När du kommer för att föda behöver du inte anmäla ankomsten på förhand.

Du kan komma till graviditetsjouren utan remiss om

 • du har riklig blodig eller vattning flytning
 • du har smärtsamma sammandragningar
 • fostrets rörelser har minskat betydligt eller känns inte alls
 • du har symtom som tyder på graviditetsförgiftning
 • du har råkat ut för en olycka eller ramlat på magen
 • du misstänker fostervattenavgång
 • din förlossning har börjat.

På graviditetsjouren undersöks du av barnmorskan och vid behov av en läkare. Behovet av undersökningar bedöms individuellt, så ultraljudsundersökningar eller pulsuppföljning av fostret görs inte rutinmässigt.

Vi behandlar patienterna i prioritetsordning, så det kan ta flera timmar för icke-brådskande jourpatienter att få vård. Det tar till exempel 1–2 timmar för att få resultat på blodprov.

En närstående kan i regel alltid hålla dig sällskap, men inte i mycket allvarlig eller brådskande vård.

Observera att

 • du i icke-brådskande ärenden i första hand ska kontakta den egna rådgivningen
 • du i allvarliga eller livshotande situationer alltid ska söka dig till närmaste första hjälpen.
 • Graviditetsjouren är inte en lämplig plats för barn.
 • Vi uppbär en poliklinikavgift för besöket.

Vårdanvisningar

Behandling och undersökningar

Mer information

Päivitetty: 25.4.2022 11:26