Hoppa över menyer

 Vårdavdelningen för reumatologi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, A-sjukhuset (byggnad 4)
Ingång 4A, våning 6

Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mån kl. 7 - fre kl. 15

Telefon

Avdelningen 02 313 4283

Postadress

PB 52, 20521 Åbo


 

 Vårdavdelningen för reumatologi

  • Till patienten
  • Mer information

Vi vårdar patienter med inflammatoriska reumatismsjukdomar och ger patientinformation om behandling av sjukdomen.

Våra patienter kommer från reumatologiska polikliniken och via jouren.

För vårdperiod på avdelningen debiteras vårddagsavgift.

Avdelningen har inte öppet på veckosluten.

Besökstider

Mån–fre kl. 13–19

 Vård och undersökningar

 

Expertis och kunnande

Vetenskapliga forskningsområden i vårt arbete är avbildning av reumatiska sjukdomar (t.ex. vaskulit, sarkoidos, myosit) och infektion med positronemissionstomografi (PET) metoden (PETU forskning).

Vi är aktivt med i det nationella registret av biologiska läkemedel (ROB-FIN), vars syfte är att följa effektivitet och biverkningar av behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar med biologiska läkemedel.

Dessutom deltar vi i behandlingsstrategistudier av reumatoid artrit och ankylosing spondylit (FinEra, FIN-Raco, NEO-Raco och FinAdaSpa -forskningar).

Vi samarbetar med andra specialiteter. Vi deltar regelbundet i arbetsgrupper av bl.a. muskelsjukdomar, lungfibros och hudsjukdomar.

Ansvarspersoner

Överläkare Laura Pirilä, tfn. 02 313 0000

Avdelningsskötare Raija Kuusisto, tfn. 02 313 8415

Päivitetty: 20.11.2020 08:56