Hoppa över menyer

 Strålbehandlingspolikliniken

 Coronavaccin information för cancerklinikens patienter 

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 1 (C-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30–15.00

Telefonnummer

02 313 1821 avdelningen

02 313 1807 vårdkoordinatorn

Fax

02 313 3831

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen

Ankomst till MRI 

 Strålbehandlingspolikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Vi ger strålbehandling huvudsakligen åt cancerpatienter.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För seriebehandling debiteras avgift för vård i serie.

På grund av variationer i behandlingarna kan det ske ändringar i behandlingstiderna.

Strålbehandling är en central behandlingsform av cancer. Vid strålbehandling använder man strålning som inverkar särskilt på celler som är i delningsskedet och som därmed förstör cancerceller väl. Strålbehandlingen planeras individuellt.

Ansvarspersoner

tf. avdelningsöverläkare Paula Lindholm, tfn. 02 313 1824

Avdelningsskötare Päivi Wilén, tfn. 02 313 1827

Päivitetty: 12.3.2021 09:01