Hoppa över menyer

 Ögonpolikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, A-sjukhuset, ingång 4A, våning 3
Kinakvarngatan 4–8, Åbo

Öppet

Mån–fre 8–15:30

Dejourerande skötare på plats 

mån–tors kl. 7–21, fre kl. 7-22, på veckoslut och helgdagar kl. 11–19.

Telefonnummer till patienter i vårdförhållande på ögonkliniken:

02 313 1520 automatval

1. förflyttning av tidsbokning, samtal angående förnyelse av remisser eller recept.

2. dejourerande skötare.

02 313 2571 vårdkoordinator

(mån-fre klo. 12.15-13.15.)

02 313 1568 starroperationer
(mån–fre kl. 14–15)

Fax

02 313 3506

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Ögonpolikliniken

  • Till patienten
  • Mer information


Vi undersöker och vårdar patienter som har ögonsjukdomar och -skador. Patienter som kommer hit har ofta bl.a. gråstarr, ögontryckssjukdom eller ögoninflammation.

Vi tar emot patienter på remiss av läkare. Vi tar även emot jourpatienter.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För en dagkirurgisk åtgärd debiteras dagkirurgisk avgift.

En ögonundersökning tar tid, så reservera 2-3 timmar för besöket. I undersökningen sätter man ögondroppar som vidgar pupillen och påverkar synen. Då är det förbjudet att köra bil.

Ta med dig ditt glasögonrecept, listan på eventuella mediciner och blanketten för förhandsuppgifter (kommer i posten). Ifall du har fått tiden per telefon, kan du också fylla i och skriva ut blanketten för förhandsuppgifter.

När du skrivs ut efter en dagkirurgisk åtgärd behöver du en medföljare, någon som kommer och hämtar dig.

 Vård och undersökningar

 

Starrgruppen på dagkirurgiska enheten fick år 2012 sjukvårdsdistriktets utnämning för framstående arbete. Teamet för makuladegeneration fick samma utnämning år 2010.

Våra utrymmen

Våra utrymmen ligger temporärt på tionde och sjätte våningen i U-sjukhuset. Dagkirurgiska enheten ligger på tredje och sjätte våningen i U-sjukhuset.  Injektioner ges på tredje våningen i U-sjukhuset.

Ansvarspersoner

Poliklinikens ansvariga läkare Vesa Aaltonen, tfn. 02 313 8068

Avdelningsskötare Pirjo Jokinen, tfn. 02 313 8397

Avdelningsskötare Anne Selin, tfn. 02 313 2510

Päivitetty: 18.6.2021 15:45