Hoppa över menyer

 Vårdavdelningen för ögonsjukdomar

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, A-sjukhuset, ingång 4A, våning 5
Kinakvarngatan 4–8, Åbo

Besökstider

Fria besökstider

Telefonnummer

02 313 1510 avdelningen

02 313 2571 vårdkoordinatorn

Fax

02 313 9009

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Vårdavdelningen för ögonsjukdomar

  • Till patienten
  • Mer information

Vi sköter bl.a. ögonkirurgiska åtgärder samt ögoninflammationer och ögonskador.

Patienterna kommer till oss

  • på vårdreservering
  • på jourremiss
  • via jouren från ögonpolikliniken
  • från operationssalen efter en utdragen operation

Patienter debiteras vårddagavgift, poliklinikavgift eller dagkirurgisk avgift. Mer information om patientavgifter

När du skrivs ut behöver du vanligtvis en medföljare, någon som kommer och hämtar dig.


 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

​Vi har patienter i olika åldrar. Vårdperioden är vanligtvis 1-5 dygn.

Utrymmen

Det finns låsbara skåp i patientrummen och för patienter som besöker den dagkirurgiska enheten finns låsbara skåp i korridoren.

Det är tillåtet att använda egen mobiltelefon på avdelningen.

Ansvarspersoner

Avdelningsläkare Anssi Iivanainen

Avdelningsskötare Anne Selin, tfn. 02 313 2510

Päivitetty: 3.12.2019 10:31