Hoppa över menyer

Internmedicinska undervisningspolikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset
ingång 3A, vån. 10
Kinakvarngatan 4-8, Åbo
Karta

Telefon

Vi använder oss av ett återringningssystem.

  • Välj 1, om det gäller tidsbokning, tidsflyttning eller avbokning (avdelningssekreteraren).
  • Välj 2, om du behöver hjälp och anvisningar som gäller vården eller din hälsa (sjukskötaren).

02 313 4303

Telefontid till avdelningssekreteraren:
Mån–fre kl. 7–9 och 12–13

Telefontid till sjukskötaren:
Mån–fre kl. 8–9

Andra telefonnummer:

050 413 7131, socialarbetare

Mer information

Terveyskylän logo.

Internmedicinska undervisningspolikliniken

Patient och läkare.

Den internmedicinska undervisningspolikliniken behandlar många olika internmedicinska problem. Undervisningspolikliniken är synnerligen viktig för medicine studerande som får en del av sin kliniska undervisning på polikliniken. På undervisningspolikliniken får de lära sig att möta och bemöta patienter i praktiken. Samtidigt lär de sig hur en läkare bildar sig en helhetsbild av patienter med olika internmedicinska symtom och fynd, hur patientens undersökningsprogram uppbyggs och hur behandlingen blir.

Om du får tid till undervisningspolikliniken, ber vi att du tänker positivt på saken. Ditt besök är nämligen särskilt värdefullt för inlärningen hos nya läkare som ska tjäna patienter i framtiden.

Men om du inte vill vara undervisningspatient, inverkar detta förstås inte på något sätt på dina undersökningar och vård.

Vi sorterar under Intermedicinska polikliniken inom Åucs Medicinska verksamhetsområde.

Undervisningspolikliniken – vad händer där?

Studerandena på undervisningspolikliniken är medicine kandidater.  Om patienten ger sitt skriftliga samtycke, fördjupar sig varje studerande omsorgsfullt i patientens sjukhistoria redan i god tid före patienten kommer till undervisningspolikliniken. 

Undervisningsmottagningen inleds med att studeranden intervjuar och undersöker patienten grundligt, vilket tar 30–45 minuter.  Därefter diskuterar den ansvariga specialistläkaren och sjukskötaren tillsammans med patienten och den aktuella undervisningsgruppen (6–8 studerande) patientens sjukhistoria, nuläge och undersökningsfynd.   

Patientmottagningen med läkare, sjukskötare och studerande tar 60 minuter.  Under denna mottagning behandlas:

  • sjukdomsförloppet och patientens symtom
  • tidigare undersökningar samt
  • behovet och planeringen av närmare utredningar och undersökningar och vården av patienten.

Den gemensamma mottagningen ger patienten ett utmärkt tillfälle att fråga sakkunniga och att lära sig om sjukdomen och hur den behandlas. Det är bäst att reservera 3 timmar för besök på undervisningspolikliniken – besöket innehåller nödvändigtvis också en viss väntetid.

Besök på polikliniken

Du får kallelse till poliklinikbesöket antingen per telefon eller brev. Kallelsen innehåller 

  • uppgift om mottagningstiden
  • uppgift om eventuella laboratorie- och bildundersökningar före själva besöket
  • anvisningar för hur du ska förbereda dig för mottagningsbesöket
  • blanketter för förhandsuppgifter och
  • samtyckesblankett.

Du ska reservera tid för laboratorieprovtagning själv, såvida kallelsen inte anger något annat. Du kan ändra tiden för mottagningen eller avboka den genom att ringa avdelningssekreteraren.

Före läkarmottagningen träffar du en sjukskötare och därför ska du reservera tillräckligt med tid före den angivna läkartiden.

Ta med dig en förteckning över dina mediciner och tidigare undersökningsresultat som gäller den sjukdom som du besöker polikliniken för. Vi ber att du fyller omsorgsfullt i alla blanketter som du fått innan du kommer till polikliniken och tar dem med dig. När du kommer till polikliniken ska du anmäla dig hos avdelningssekreteraren.

Päivitetty: 16.9.2021 11:33