Hoppa över menyer

 Internmedicinska polikliniken

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset 
Ingång 3F, våning 1
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30–16.00

Telefon

Vi använder oss av ett återringningssystem. Observera att du endast kan lämna meddelande under telefontid.

  • Välj 1, om det gäller tidsbokning, tidsflyttning eller avbokning (avdelningssekreteraren).
  • Välj 2, om du behöver hjälp och anvisningar som gäller vården eller din hälsa (sjukskötaren).

Endokrinologi polikliniken
02 313 4301
Telefontid till avdelningssekreteraren:
mån–fre kl. 7–9 och 12–13
Telefontid till sjukskötaren:
mån–fre kl. 8–9 och 13–14

Polikliniken för infektionssjukdomar
02 313 4302
Telefontid till avdelningssekreteraren:
mån–fre kl. 7–9 och 12–13
Telefontid till sjukskötaren:
mån–tis, tors–fre kl. 8.30–9.30
mon och ons kl. 13–14

Polikliniken för allmän intermedicin
02 313 4303
Telefontid till avdelningssekreteraren:
mån–fre kl. 7–9 och 12–13
Telefontid till sjukskötaren:
mån–tors kl. 8–9

Centern för reumatologi och klinisk immunologi
02 313 4284
Åucs, A-sjukhuset, vån. 1

Nefrologi polikliniken
02 313 0090

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Internmedicinska polikliniken

  • Till patienten
  • Mer information

Sjukskötare och läkare på Internmedicinska polikliniken.Polikliniken har mottagningar för alla internmedicinska specialiteter förutom gastroenterologi och hjärtsjukdomar.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Största delen av våra patienter kommer också på efterkontroller efter vård på avdelning.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För seriebehandling debiteras avgift för vård i serie.

Våra mottagningar

På Internmedicinska polikliniken fungerar många specialområde. Checka ut våra mottagningar:

Näringsterapeuter jobbar också på Internmedicinska polikliniken.

Nefrologi polikliniken (tfn. 02 313 0090) fungerar också i samma utrymme som Internmedicinska polikliniken.

Diabetes. Vården av nästan alla patienter inom sjukvårdsdistriktet som har insulinpump är koncentrerad till vår poliklinik.

Hematologi. Hematologin har mottagning också i Salo, Nystads och Loimaa kretssjukhus.

Undervisningspoliklinik. Fortsatta undersökningar och uppföljning av patienten ordnas vanligtvis i samband med andra mottagningar. Det är helt frivilligt att som patient delta i undersökning som sker på undervisningspolikliniken. Som patient får du om du vill tid till en annan mottagning.

Ansvarspersoner

Ansvarig läkare Krista Lundelin, tfn. 02 313 0508

Tf. avdelningsskötare Mia Nisukangas, tfn. 050 472 4674

Päivitetty: 26.9.2022 11:51