Siirry sisältöön

 Internmedicinska polikliniken

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset
Ingång A, våning 8 och 10
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30–16.00

Telefon

Vi använder callback systemet.

 • Välj 1, om du vill boka, flytta eller avboka tider (avdelningssekreterare).
 • Välj 2, om  du behöver hjälp av sjukskötare.

Endokrinologi polikliniken
02 313 4301
Avdelningssekreterare:
mån–fre kl. 7–9 och 12–13
Sjukskötare:
mån–fre kl. 8–9 och 13–14

Polikliniken för infektionssjukdomar
02 313 4302
Avdelningssekreterare:
mån–fre kl. 7–9 och 12–13
Sjukskötare:
mån–tis, tors–fre kl. 8.30–9.30
mon och ons kl. 13–14

Polikliniken för allmän intermedicin
02 313 4303
Avdelningssekreterare:
mån–fre kl. 7–9 och 12–13
Sjukskötare:
mån–tors kl. 8–9

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Internmedicinska polikliniken

 • Till patienten
 • Mer information

Polikliniken har mottagningar för alla internmedicinska specialiteter förutom gastroenterologi och hjärtsjukdomar.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Största delen av våra patienter kommer också på efterkontroller efter vård på avdelning.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För seriebehandling debiteras avgift för vård i serie.

Vårt specialområde

Diabetes. Patienter över 16 år, huvudsakligen typ 1-diabetiker.

 • Läkarens och sjukskötarens gemensamma mottagning har öppet 2-3 gånger i veckan. Av dessa är en dag reserverad för unga, 16-20-åriga diabetiker.
 • Sjukskötarens mottagning har öppet fyra dagar i veckan.
 • Diabetesläkaren och -skötaren har en gång i veckan mottagning på mödrapolikliniken för gravida diabetiker.

Endokrinologi. Sjukdomar som orsakas av över- eller underaktivitet i hormonkörtlarna. Till hormonkörtlarna hör bl.a. hypofysen, sköldkörteln och bisköldkörteln samt binjurarna. Därtill behandlas olika ärftliga sjukdomar.

Hematologi. Behandling av krävande blodsjukdomar.

 • Mottagning på tisdagar för patienter med blodkoagulationsstörningar.
 • På onsdagar vårdar vi patienter som fått stamcellstransplantation.
 • Patienter med myelom har egen skötarmottagning, där ingår sjukskötarens handledning samt diskussionshjälp.

Infektionspolikliniken. Behandling av allvarliga smittosamma sjukdomar. Därtill ingår i vår verksamhet differentialdiagnostik, dvs. omfattande utredning av patientens hälsotillstånd. Av de patienter som får långtidsvård är den största gruppen hiv-positiva patienter.

 • Läkar- och skötarmottagningar.

Fotterapeut. Behandling av diabetikers svåra fotproblem samt utbildning för patienter och vårdpersonal i samband med diabetikers fotproblem.

Nefrologi. Behandling av krävande njursjukdomar. En stor del av patienterna är sådana som genomgått njurtransplantation.

 • Läkarmottagning på njurpolikliniken fyra dagar i veckan. Sjukskötaren är på plats alla vardagar.
 • Skötarmottagning för nya njurtransplantationspatienter.

Undervisningspoliklinik. Flera olika typer av internmedicinska problem. Patienten undersöks först av medicine studerande och därefter går man igenom fallet med kandidatgruppen under ledning av specialistläkare som ansvarar för undervisningen. Patienten är då själv också på plats.

Reumatologi. Behandling av inflammatoriska reumatismsjukdomar. Reumatologiska polikliniken har mer omfattande verksamhet på Pemar sjukhus.

Polikliniken för allmän internmedicin. Vård av internmedicinska patienter med flera besvär.

Diabetes. Vården av nästan alla patienter inom sjukvårdsdistriktet som har insulinpump är koncentrerad till vår poliklinik.

Hematologi. Hematologin har mottagning också i Salo, Nystads och Loimaa kretssjukhus.

Undervisningspoliklinik. Fortsatta undersökningar och uppföljning av patienten ordnas vanligtvis i samband med andra mottagningar. Det är helt frivilligt att som patient delta i undersökning som sker på undervisningspolikliniken. Som patient får du om du vill tid till en annan mottagning.

Ansvarspersoner

Ansvarig läkare Juha Varis, tfn. 02 313 0657

Avdelningsskötare Päivi Lahtonen, tfn. 02 313 3068

Päivitetty: 8.9.2020 09:15