Hoppa över menyer

 Kliniken för mun- och käksjukdomar

Kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS Fyrsjukhus, Keramikfabribriksgatan 5, Åbo

karta över området, byggnad 23


Öppettider

Mån-fre 8.00-15.30

Telefon

02 313 0876 patientbyrån
(kl. 8.00-15.30)

Tandjour utanför tjänstetid

På vardagskvällarna kan tid bokas kl. 16–18:30.

På lördagar, söndagar och vardagshelger kan tid bokas kl. 8:30–11.

02 313 1564 tidsbeställning

Vid akuta besvär utanför tjänstetid, vänligen ring den centraliserade telefonrådgivningen på jouren i T-sjukhuset, tfn 02 313 8800. Läs mer om tandjouren.

Postadress

Keramikfabriksgatan 5
20520 Åbo​

 Kliniken för mun- och käksjukdomar

  • Till patienten
  • Mer information

I vår service ingår tandvård, tandreglering, mun- och käkkirurgi samt behandling av smärta i ansiktet.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Brådskande patienter som kommer via jouren vårdas utan remiss.

För besöket debiteras poliklinikavgift. För en dagkirurgisk åtgärd debiteras dagkirurgisk avgift. Se patientavgifter.

Tandjour på veckosluten

På veckoslut och vardagshelger kan du söka dig till den regionala tandläkarjouren om du behöver brådskande tand- eller munvård. För besöket på tandjouren debiteras poliklinikavgift.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

Vi har även specialistläkare inom anestesiologi. Patienter som behöver vård på avdelning placeras på vårdavdelningen för öron-, näs-, och halssjukdomar.

Poliklinik- och operationsavgifterna inkluderar tandlaboratoriets kostnader samt alla specialtillbehör som behövs för patientens vård, såsom proteser, implantat och frakturplattor.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet Tero Soukka, tfn 02 313 0879

Avdelningsskötare Taina Ståhle, tfn 02 313 0873

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för  operativ verksamhet och cancersjukdomar.

Päivitetty: 15.2.2022 16:03