Hoppa över menyer

 Hjärtintervention

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingången (18A), vån. 3 (C-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 7.30–15.30

Telefon

02 313 1027 avdelningen

02 313 3657 vårdkoordinatorn

Fax

02 313 9017

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Hjärtintervention

  • Till patienten
  • Mer information

Vi utför krävande undersökningar och behandlingar av hjärtat, såsom ballongutvidgningar av kransartärerna och katetriseringar av hjärtat.

Vi behandlar patienter inom sjukvårdsdistriktet och specialansvarsområdet samt specialpatientgrupper utanför sjukvårdsdistriktet.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Vi behandlar även jour- och akutpatienter utan remiss. Utanför arbetstid kan interventionsteamet kallas in för ballongutvidgning.

För ingreppen faktureras dagkirurgisk avgift.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

​Vi erbjuder patienterna invasiva kardiologiska undersökningar och behandlingar utan lång väntetid.

Vi är ett undervisningssjukhus, så avdelningen är utbildningsplats för läkare som specialiserar sig inom kardiologi. Därtill har vi både sjukskötar- och röntgenskötarstuderande på vår avdelning.

Utrymmen

På avdelningen finns fyra interventionssalar, varav en utrustats med robotassisterad magnetnavigationsapparat. På avdelningen finns därtill ett övervakningsrum med fem platser, de är för patienter som kommer direkt hemifrån istället för via avdelningen.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet Antti Ylitalo (kransartärpatienter)
Chef för ansvarsområdet Juha Lund (rytmrubbningspatienter)
Avdelningsskötare Sini Pihkala-Rajanaro, tfn. 02 313 0065

Päivitetty: 20.11.2020 08:56