Hoppa över menyer

 Hjärtövervakningen och hjärtavdelning 3

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset
Huvudingången (18A), vån. 3 (E-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefon

02 313 1071

Fax

02 313 1090

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Hjärtövervakningen och hjärtavdelning 3

  • Till patienten
  • Mer information

​Vi behandlar patienter med hjärtsjukdom, hjärtoperationspatienter och hjärtövervakningspatienter. Skälet till behandlingen kan till exempel vara kransartärsjukdomsanfall, rytmrubbningar och olika undersökningar.

Våra patienter kommer

  • via jouren
  • från intensivvårdsavdelningen
  • från perioperativa enheterna
  • från vårdavdelningarna.

För vård på avdelningen faktureras vårddagsavgift.

Besökstider

Mån–sön kl. 13.00-18.30. Hos övervakningspatienter tillåts cirka 15 minuters besök, 1-2 besökare åt gången.

Dörren till vår avdelning stängs mån-fre kl. 16. Under veckosluten är ytterdörren stängd. Bredvid dörren finns en ringklocka som du kan använda för att kalla på någon som öppnar dörren.

 ‭(Dold)‬ Vård och undersökningar

 

 

​Utrymmen

Patientrummen är fyra personers rum och enkelrum. I alla rum finns toalett och dusch. Varje patient har ett eget låsbart klädskåp.

I aulan kan patienterna läsa tidningar och träffa sina anhöriga. Det är tillåtet att använda mobiltelefon på vår avdelning.

Ansvarspersoner

Avdelningsläkare Tapani Vihinen

Avdelningsskötare Merja Koivu, tfn. 02 313 0301

Päivitetty: 20.11.2020 08:56