Hoppa över menyer

 BB-avdelning 3

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3)
Ingång A, våning 5
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Telefon

02 313 1000

Kvinnoklinikens kundservicecenter dygnet runt

02 313 1312 överburna
mån–fre kl. 12–13

Fax

02 313 9005

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 BB-avdelning 3

  • Till patienten
  • Mer information

barnmorska och mamma
Vi tar hand om kvinnor vars graviditet innebär särskilda risker, både före och efter förlossningen. Under vårdperioden på avdelningen följer vi noggrant mammans och barnets tillstånd.

Våra patienter kommer via tidsbeställning från mödrapolikliniken och som avdelnings- och sjukhusöverflyttning samt från mödrapolikliniken eller förlossningsmottagningen.

Patienter debiteras poliklinikavgift eller vårddagsavgift beroende på besöket. Se patientavgifter.

För stödpersonens övernattning debiteras vårddagsavgift.

Besökstider

Mån–sön kl. 13–19

 Vård och undersökningar

 

Våra utrymmen

På vårdavdelningen finns 22 patientplatser. Rummen är en, två eller tre personers rum.

På avdelningen finns internetförbindelse.

Ansvarspersoner

Specialistläkare Kirsi Rinne, tfn. 02 313 0318

Tf. avdelningsskötare Johanna Salopää, tfn. 02 313 0312

Biträdande avdelningsskötare Maria Mäntylä, tfn. 02 313 0307

Vi hör till Åucs kvinnoklinik.

Päivitetty: 20.11.2020 08:56