Hoppa över menyer

 Intensivvårdsavdelningen

Kontaktuppgifter

Adress

Åucs, T-sjukhuset
G-vingen, vån. 3
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Telefon

02 313 1950

Fax

02 313 3222

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Intensivvårdsavdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

Sjukskötaren på intensivvårdsavdelningen.

På intensivvårdsavdelningen övervakas patienten och dennes  vitala funktioner kontinuerligt och sviktande funktioner stöds vid behov med olika hjälpmedel. Intensivvårdens mål är att vinna tid för att sköta och bota sjukdomar.

Majoriteten av patienterna behöver akut intensivvård p.g.a. akut skada eller sjukdom. En del av patienterna kommer för intensivvård eller intensivövervakning efter en planerad större operation.

Intensivvårdsavdelningen sköter även interna alarmuppdrag (Medical Emergency Team).

Avdelningen  är öppen dygnet runt, året runt. Intensivvårdsavdelningen fungerar även som riksomfattande jour för hyperbar syrgasbehandling.

På intensiven debiteras vårddagsavgift.

Besökstider

Besökstiderna är flexibla, och kan diskuteras med personalen över telefon. För att underlätta vårdarbetet är besök oftast lämpliga mellan kl.13-18. 

Ni kan även informeras om er anhörigas mående över telefon. För att trygga patientsäkerheten önskar vi att anhöriga kommer överens om en huvudsaklig kontaktperson för patienten.

För att vi skall kunna trygga patientens vård och genomföra undersökningar och vårdåtgärder önskar vi att besöken hålls korta. Ibland kan anhöriga behöva vänta före de får besöka patienten.


Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Mika Valtonen
Administrativ avdelningsskötare Auli Nieminen
Avdelningsskötare Tapio Korhonen

Hyperbar syrebehandling

Avdelningsläkare Olli Arola
Biträdande avdelningsskötare Kari Keski-Saari

På universitetssjukhus hör förutom vård även utveckling av vården till arbetet (olika projekt och skolningar).

Vi hör till Åucs TOTEK ansvarsområde (operationssalarnas, intensivvårdsavdelningens och smärtklinikens verksamhet).

Päivitetty: 31.1.2022 11:26