Hoppa över menyer

 Endoproteskirurgi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, Kirurgiska sjukhuset
Luolavuorivägen 2, Åbo
polikliniken, P-våningen
vårdavdelningen, vån. 3

Öppettider och besökstider

Polikliniken mån–fre kl. 8–15
Vårdavdelningen kl. 12–19

Telefon

02 313 6134

Postadress

PB 28
20701 Åbo

Fax

02 313 6884

 Endoproteskirurgi

  • Till patienten
  • Mer information

Vi vårdar patienter med stöd- och rörelseorganssjukdomar som ska på operation för insättning av ledprotes i axel, knä eller höft.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Brådskande patienter kommer både via samjouren och polikliniken till avdelningen.

Patienterna kan också komma till oss direkt på basis av ortopedens konsultation som intern överföring mellan sjukhusens avdelningar.

Före operationen kallas du på poliklinikbesök och på ett förberedande besök. Efter ledprotesoperationen återhämtar du dig på vårdavdelningen. Cirka tre månader efter operationen får du kallelse till efterkontroll.

Patienter debiteras poliklinikavgift eller vårddagsavgift beroende på besöket. Se patientavgifter.

Kontaktuppgifter

Tidsbeställningar, tfn. 02 313 6124, mån–fre kl. 8–15.
Vårdkoordinatorn, tfn. 02 313 0714, ons–fre kl. 12–15.
Kontakt vid problem efter operation, tfn. 02 313 6225, mån–tors kl. 12–15.

Utöver ledprotesoperationer strävar vi också efter att vårda de patienter inom sjukvårdsdistriktet som har protesinfektion.

De flesta av våra patienter kommer för en på förhand planerad (dvs. elektiv) åtgärd. Nästan alla våra patienter kan besöka endoprotesskötaren före operation.

Cirka fyra veckor före ledprotesoperationen skickar vi ett kallelsebrev där vi bekräftar tiden för det förberedande besöket samt själva operationen.

Det förberedande besöket är cirka två veckor före ledprotesoperationen. Då träffar patienten ledprotesskötaren och vid behov ortopeden, anestesiläkaren och fysioterapeuten. Under det förberedande besöket säkerställer vi att patientens kondition möjliggör operation och ger instruktioner inför operationen.

Patienten kommer vanligtvis till avdelningen på operationsdagens morgon. Efter operationen stannar en del patienter ett dygn på avdelningens observationsenhet.

Vi försöker möjliggöra att våra patienter kan delta i besluten om vården och behandlingen, samt uppmuntra och stöda deras självständighet och garantera vårdkontinuitet.

Vårdperioderna varierar från en dag till en vecka beroende på åtgärd och patientens rehabilitering. Om patienten känner att han/hon inte klarar sig hemma så ordnas fortsatt vårdplats på hälsovårdscentralen eller kretssjukhuset.

På vår avdelning är det multiprofessionella samarbetet mellan sjukskötare, läkare, fysioterapeuter och socialskötaren viktigt.

Våra utrymmen

På vårdavdelningen finns patientrum för 1-4 personer. Samtliga rum har toalett, dusch och TV. Till varje bäddplats hör ett anropssystem med radio och telefon, samt låsbara skåp för kläder och saker.

I samband med avdelningen finns en observationsenhet med sex bäddplatser. Vi har möjlighet att placera patienter där efter operationen.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet Mikko Karvonen, tfn. 02 313 0000
Avdelningsskötare Teija Tiusanen, tfn. 02 313 0550 

Vi hör till Åucs verksamhetsområde för stöd- och rörelseorganens sjukdomar.

Päivitetty: 10.9.2020 08:13