Siirry sisältöön

 Tikoteket

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Reso sjukhus
Sairaalakatu 5
21200 Reso

Öppettider

Mån kl. 9–16
Tis-tors kl. 8–16
Fre kl. 8–14.30

Telefon

02 313 1471

Postadress

Åucs, Regionala hjälpmedelscentralen
Tikoteket
PB 52, 20521 Åbo

 Tikoteket

  • Till patienten
  • Mer information

Vi betjänar personer

  • som har på grund av sjukdom eller skada svårigheter med interaktion och/eller i producerande och/eller förståelse av tal
  • vars kommunikation kan främjas av kommunikationssätt som stöder eller ersätter talet
  • vars funktionsförmåga kan aktiveras och utvecklas med för handikappade lämpad kringutrustning som möjliggör användning av dator
  • vars självständiga aktivitet och kvarstående funktionsförmåga kan stödas med apparatur för att hantera omgivningen.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Besöket är kostnadsfritt för patienten.

Målet för hjälpmedelsbedömning inom kommunikation är att bredda patientens kommunikationsmetoder och -möjligheter i tätt samarbete med patientens närstående (t.ex. anhöriga, daghemmet, skolan, boendeenheten).

Bedömning av kommunikation omfattar val eller skapande av hjälpmedel, undervisning i användningen, provande och uppföljning. Kommunikationsbedömningen är en process, vars längd varierar utgående från patientens behov.

Målet för hjälpmedelsbedömningen i samband med datoranvändning är att stöda patientens kvarstående funktionsförmåga och möjliggöra dennas deltagande i samhället med hjälp av informationstekniskologiska hjälpmedel och kringutrustning.

Målet för behovsbedömningen för hjälpmedel för hantering av omgivningen är att stöda patientens kvarstående funktionsförmåga och möjliggöra dennas självständiga aktivitet i sin egen närmiljö.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

På Tikoteket kan vi ha talterapeut-, ergoterapeut- eller talhandikappstolkstuderande på praktik.
Päivitetty: 11.6.2020 12:53