Hoppa över menyer

 Intensivvårdsavdelningen för nyfödda

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, U-sjukhuset (byggnad 3)
Ingång A, våning 9
Kinakvarngatan 4-8, Åbo.

Åucs, Fyrsjukhuset (byggnad 22) Keramiksfabriksvägen 5, Åbo

Våning 3

Telefon

02 313 1413 avdelningen

02 313 2413 sekreteraren

Fax

02 313 2485

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Se också:

Sjukvården av nyfödda

Modersmjölkscentralen

Polikliniken för utvecklingsuppföljning

 Intensivvårdsavdelningen för nyfödda

 • Till patienten
 • Till studeranden
 • Mer information

Collage av nyfödda på intensivvårdsavdelningen för nyfödda.​Barnets rätt till sina föräldrars närvaro och omvårdnad hör till våra grundprinciper. Vi är föregångare inom den familjecentrerade intensivvården och uppmuntrar föräldrarna att delta i omvårdanden av babyn och vara en del av vårdteamet ända från babyns födsel. Föräldrarna kan övernatta hos sin baby eller i ett sjukhusrum (muminrum) nära avdelningen.

Vi var det första sjukhuset i Finland som började vårda nyfödda intensivvårdspatienter i familjerum. Hela vår personal är utbildade i att ta hänsyn till babyns och föräldrarnas individuella behov och att samarbeta som team, enligt utbildningsprogrammet ”VVM-familjeorienterad intensivvård”.

Vi vårdar prematura barn, nyfödda som behöver intensivvård eller intensiv övervakning samt nyfödda som behöver kirurgisk vård. Vårdtiden varierar från några dagar till månader. Vi har ett multiprofessionellt vårdteam på avdelningen. I teamet som vårdar er baby finns läkare, sjukskötare, fysioterapeuter och vid behov andra discipliners specialister.

Studerande på intensivvårdsavdelningen för nyfödda.

Ansvariga för studeranden är

 • Outi Eklund
 • Maarit Ilvonen
 • Noora Lamminen
 • Sanna Virtanen
 • Marika Huhtamäki

Email address: förnamn.efternamn@tyks.fi

Viktigt för studerande: Se efter att din CV i Jobiili är uppdaterad.

Den dagen din praktik börjar bör du komma på det gemensamma infotillfället för alla studeranden som börjar på barnkliniken. Mötesplatsen är vid huvudingångens lobby i U-sjukhuset (3.våningen). Mötestiden är kl.11, därefter kommer du till avdelningen klockan 12.

Du får 2-3 handledare och du skall planera dina arbetsturer enligt deras. Det stöder din inlärning bäst. På avdelningen arbetar vi i tre skift. En del handledare gör bara nattskift, så det kan hända att du gör mera nattskift än normalt. Om du arbetar vid sidan om studierna, bör du ta i beaktande att ditt arbete inte stör praktiken.

Studeranden byter om i omklädningsrum (i U-sjukhuset), som är avsedda för studeranden. Du får på avdelningen kvittera ut en passernyckel, som du ansvarar för under din praktiktid. Du bör ha ett fungerande VRK-kort när du börjar din praktik.

Du får ett häfte när din praktik börjar, ifall du inte är tillsammans med din egen handledare kan du begära feedback i häftet av den tillfälliga handledaren.

Eftersom våra patienter är så små och utan motståndskraft får du inte komma till avdelningen om du är förkyld eller har magsjuka.

Bekanta dig med hygienföreskriften (på finska) innan du börjar din praktik och se till att dina vaccinationer är i skick.

Vi förväntar oss att du är

 • aktiv
 • noggrann
 • respekterar tystnadsplikten
 • meddelar om frånvaro

Välkommen till oss!

Vi önskar att föräldrarna deltar i vården så snart som möjligt. Föräldrarna är välkomna att närvara på läkarronden.

Observera att man inte får komma till avdelningen om man har en smittosam sjukdom som t.ex. förkylning.

Syskonen är välkomna till avdelningen ifall de är friska. Under infektionstiden informerar vi skilt om eventuella begränsningar.

Far- och morföräldrarna och andra släktingar/stödpersoner får besöka avdelningen enligt överenskommelse med föräldrarna och personalen.

Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Liisa Lehtonen, tfn. 02 313 0253

Avdelningsskötare Nina Kallio, tfn. 02 313 1477

Vi hör till Barn- och ungdomskliniken.

Sjukskötare pratar med föräldrar.

Päivitetty: 16.3.2022 12:44