Hoppa över menyer

 Bukkirurgi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 5 (D-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Besök hos patienterna tillåts i begränsad utsträckning. Kontakta personalen först.  Mer information

Telefonnummer

02 313 1216 avdelningen
02 313 6227 stomipolikliniken
(mån, tors och fre kl. 8–15)

Fax

02 313 7242

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Bukkirurgi

  • Till patienten
  • Mer information

​Vi behandlar kirurgiska sjukdomar i övre matsmältningskanalen och i närliggande organ, såsom levern, bukspottkörteln och mjälten.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. Utöver detta vårdar vi jourpatienter och patienter som kommer från övriga avdelningar vid Åucs eller kretssjukhusen.

Vår avdelning har jour dygnet runt.

För vården debiteras vårddagsavgift eller poliklinikavgift. Se patientavgifter.

Besökstider

Besök hos patienterna tillåts i begränsad utsträckning. Kontakta personalen först. 

Skötarnas kontaktuppgifter

Vårdkoordinatorn, tfn. 02 313 5062

 Vård och undersökningar

Vårt specialkunnande

  • Vi utför kirurgisk behandling av matsmältningskanalens cancersjukdomar i tätt samarbete med polikliniken för cancersjukdomar.
  • Vi behandlar matstrupens kirurgiska sjukdomar, inklusive radiofrekvensbehandlingar av slemhinneförändringar.
  • Krävande ERCP-åtgärder hör också till vår verksamhet.
  • Bariatrisk kirurgi, s.k. överviktsoperation, är ett nytt specialområde hos oss. Vi utför omfattande forskningssamarbete inom området med två andra enheter och med våra egna internmedicinska läkare samt med PET-centrumet.

Våra utrymmen

  • På avdelningen finns 25 patientplatser.
  • Patientrummen är enkelrum eller dubbelrum. I alla rum finns toalett och dusch. I rummen finns också TV och telefon samt ett låsbart skåp för varje patient.
  • Det är tillåtet att använda egen mobiltelefon och dator på avdelningen, men observera att sjukhuset inte ansvarar för eventuell skadad egendom.
  • För internetuppkoppling behövs inloggningsuppgifter, du kan fråga personalen om dessa.

Ansvarspersoner

Överläkare, chef för ansvarsområdet Maija Lavonius

Avdelningsskötare Päivi Velling

Päivitetty: 27.7.2022 12:23