Hoppa över menyer

 Blodkärlskirurgiska avdelningen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset (byggnad 18)
Huvudingång (18A), våning 5 (E-vingen)
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Besök hos patienterna tillåts i begränsad utsträckning. Kontakta personalen först.  Mer information

Ultraljudsskötarens mottagning

Onsdagar (tidsbeställning via avdelningen)

Telefon

02 313 2244

Fax

02 313 8653

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

 Blodkärlskirurgiska avdelningen

  • Till patienten
  • Mer information

 VKI nettikuva.jpg

​Vi behandlar blodkärlskirurgiska patienter. Vi tar emot patienter på remiss av läkare. Brådskande patienter tas emot jourmässigt utan remiss.

Beträffande dagåtgärder ansvarar vi bland annat för kontraströntgen och ultraljudsundersökningar av artärer samt intravenösa behandlingar.

För vård på avdelning faktureras vårddagavgift och för besöken poliklinikavgift. Mer information om patientavgifter här.

Besökstider

Besök hos patienterna tillåts i begränsad utsträckning. Kontakta personalen först. 

Skötarnas kontaktuppgifter

Vårdkoordinatorn, tfn 02 313 2244 (mån–fre kl. 8-14)

 Vård och undersökningar

 

Vi behandlar huvudsakligen patienter som har artärsjukdom. Riskerna i samband med artäråtgärder kräver vanligen period på vårdavdelningen.

Våra utrymmen

Vår vårdavdelning med 14 platser finns i nya utrymmen i T-sjukhuset.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet, överläkare Harri Hakovirta

Avdelningsskötare Raija Karhuvaara

Päivitetty: 20.11.2020 08:56