Hoppa över menyer

Allmäninternmedicinska polikliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs U-sjukhuset
ingång 3F, våning 1
Kinakvarngatan 4-8, Åbo
Karta

Telefon

Vi använder oss av ett återringningssystem. Observera att du endast kan lämna meddelande under telefontid.

  • Välj 1, om det gäller tidsbokning, tidsflyttning eller avbokning (avdelningssekreteraren).
  • Välj 2, om du behöver hjälp och anvisningar som gäller vården eller din hälsa (sjukskötaren).

02 313 4303

Telefontid till avdelningssekreteraren:
mon–fre kl. 7–9 och 12–13

Telefontid till sjukskötaren:
mon–fre kl. 8–9

Andra telefonnummer:

050 413 7131, socialarbetare

Fax

02 313 2061

Mer information

Hälsobyn logo.

Allmäninternmedicinska polikliniken

Läkare med en patient.

På den allmäninternmedicinska polikliniken behandlas internmedicinska patienter som har många problem.

Allmäninternmedicinska polikliniken erbjuder patientmottagning och konsultationstjänster för patienter med internmedicinska frågeställningar. Patienterna besöker polikliniken på remiss från olika sjukhus, hälsocentraler, företagshälsovårdsenheter och privatläkare.

Internmedicinska konsultationer behövs för patienter med många olika symtom och fynd, t.ex. oavsiktlig viktnedgång eller anemi.

Vi utreder patientens helhetssituation och uppgör en plan för undersökning och vård.

Två läkare och två sjukskötare arbetar på polikliniken. Vi samarbetar tätt med olika medicinska specialiteter och med primärhälsovården. Vår verksamhet omfattar också utbildning av medicine kandidater, sjukvårdsstuderande och läkare i specialistutbildning.

Vi sorterar under Intermedicinska polikliniken inom Åucs Medicinska verksamhetsområde.

Besök på polikliniken

Du får kallelse till poliklinikbesöket antingen per telefon eller brev. Kallelsen innehåller

  • uppgift om mottagningstiden
  • uppgift om eventuella laboratorie- och bildundersökningar före själva besöket
  • anvisningar för hur du ska förbereda dig för mottagningsbesöket
  • blanketter för förhandsuppgifter och
  • samtyckesblankett

Du ska reservera tid för laboratorieprovtagning själv, såvida kallelsen inte anger något annat. Du kan ändra tiden för mottagningen eller avboka den genom att ringa avdelningssekreteraren.

Före läkarmottagningen träffar du en sjukskötare och därför ska du reservera tillräckligt med tid före den angivna läkartiden.

Ta med dig en förteckning över dina mediciner och tidigare undersökningsresultat som gäller den sjukdom som du besöker polikliniken för. Vi ber att du fyller omsorgsfullt i alla blanketter som du fått innan du kommer till polikliniken och tar dem med dig. När du kommer till polikliniken ska du anmäla dig hos avdelningssekreteraren.

Päivitetty: 28.4.2022 11:00