Hoppa över menyer

 Klinisk neurofysiologi

Anvisningar och feedback

Kontaktuppgifter

Besöksadress

ÅUCS, Fyrsjukhuset (byggnad 22)våning 5, ingång 22A
(B-hissarna bredvid kantinen)
Keramikfabriksgatan 5, 20520 Åbo


Öppettider

Mon klo 8.30–15.00
Tis–tors klo 7.30–15.00
Fre klo 7.30–14.00

Telefon

02 313 1936
050 433 4648

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen

Ankomst

 Klinisk neurofysiologi

  • Till patienten
  • Mer information

Vi utför undersökningar med vilka det utreds bl.a. neurologiska sjukdomar, sömnstörningar, nervskador och muskelsjukdomar. Även sjukdomar som orsakar nervrelaterad smärta, medvetandestörningar och nedsättning i sinnen hör till vår specialkompetens.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. En del av våra patienter kommer också via jouren.

Avdelningen för klinisk neurofysiologi flyttar till Fyrsjukhuset 7.2.2022

Polikliniska neurofysiologiska undersökningsavdelningen och video-EEG- och sömnundersökningsenheten förenar och flyttar till Fyrsjukhuset 7.2.2022 inom ett och samma utrymme.

ÅUCS Fyrsjukhus finns på adressen Keramikfabriksgatan 5, Åbo. Ingången till Fyrsjukhuset sker genom huvudingång 22A. Vi kommer att finnas i Fyrsjukhusets 5:e våning. Ta B-hissen bredvid caféet till 5:e våningen. Ingången till avdelningen för klinisk neurofysiologi finns på korridorens högra sida bakom dörr K5001.

 

Våra telefonnummer från 7.2.2022:
02 313 1936
050 433 4648

 

Majakkasairaalan kuva.jpg

Vi utför diagnostiska undersökningar av det perifera och centrala nervsystemet, det sensoriska systemet och sömnen samt långvariga övervakningar under operation och på intensivvårdsavdelningarna för patienter i alla åldrar.

Vi utbildar i samarbete med universitetet och yrkeshögskolan läkare i specialiseringstjänstgöring, medicine kandidater och studerande inom hälsovårdssektorn (bioanalytiker YH).

Vetenskaplig forskning är en väsentlig del av vår verksamhet. Vi genomför självständig forskning och deltar i lokal (Åucs och Åbo universitet), nationell och internationell forskning.

Klinisk-neurofysiologiska enheten har fr.o.m. år 2003 fungerat enligt kvalitetskontrollsystem som ackrediterats av FINAS (Finnish Accreditation Service). Vi är inom vår specialitet det första laboratoriet med ackreditering i Finland och veterligen också i hela världen. Ackrediteringsbeslutet baserar sig på internationell standard EN ISO/IEC 17025:2017. Uppgifter om vårt testlaboratoriums (T212) kompetensområde och dess giltighet presenteras på www.finas.fi (sök med T212).

Ansvarspersoner

Överläkare Satu Jääskeläinen, tfn. 02 313 1939

Administrativ avdelningsskötare Päivi Koskinen, tfn. 02 313 1897

Päivitetty: 5.2.2022 12:11