Hoppa över menyer

 Klinisk neurofysiologi

Anvisningar och feedback

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tyks, U-sjukhuset (byggnad 3)
C-flygeln, våning 4, ingång 3A
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Mon klo 8.30–15.00
Tis–tors klo 7.30–15.00
Fre klo 7.30–14.00

Telefon

02 313 2936
050 433 4648

Fax

02 313 3922

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen

Ankomst

 

VEEG- ja sömnundersöknings-enhet

Besöksadress

Tyks, U-sjukhuset (byggnad 3)
C-flygeln, våning 7, ingång 3A
Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Öppettider

Öppet vid tidsbeställning

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen

Ankomst

 Klinisk neurofysiologi

  • Till patienten
  • Mer information

Vi utför undersökningar med vilka det utreds bl.a. neurologiska sjukdomar, sömnstörningar, nervskador och muskelsjukdomar. Även sjukdomar som orsakar nervrelaterad smärta, medvetandestörningar och nedsättning i sinnen hör till vår specialkompetens.

Patienterna kommer till oss på remiss av läkare. En del av våra patienter kommer också via jouren.

Vi utför diagnostiska undersökningar av det perifera och centrala nervsystemet, det sensoriska systemet och sömnen samt långvariga övervakningar under operation och på intensivvårdsavdelningarna för patienter i alla åldrar.

Vi utbildar i samarbete med universitetet och yrkeshögskolan läkare i specialiseringstjänstgöring, medicine kandidater och studerande inom hälsovårdssektorn (bioanalytiker YH).

Vetenskaplig forskning är en väsentlig del av vår verksamhet. Vi genomför självständig forskning och deltar i lokal (Åucs och Åbo universitet), nationell och internationell forskning.

Klinisk-neurofysiologiska enheten har fr.o.m. år 2003 fungerat enligt kvalitetskontrollsystem som ackrediterats av FINAS (Finnish Accreditation Service). Vi är inom vår specialitet det första laboratoriet med ackreditering i Finland och veterligen också i hela världen. Ackrediteringsbeslutet baserar sig på internationell standard EN ISO/IEC 17025:2017. Uppgifter om vårt testlaboratoriums (T212) kompetensområde och dess giltighet presenteras på www.finas.fi (sök med T212).

Ansvarspersoner

Överläkare Satu Jääskeläinen, tfn. 02 313 1939

Administrativ avdelningsskötare Päivi Koskinen, tfn. 02 313 1897

Päivitetty: 8.6.2021 10:39