Hoppa över menyer

​Radiologi

Tidsbeställning  Vårddirektiv

 

Radiologi producerar eller anordnar tjänster inom radiologin för sjukvårdsdistriktets verksamhetsenheter och de hälsovårdscentraler och andra instanser som tecknat avtal för köp av undersökningar. Vi utför årligen drygt 300 000 undersökningar.

Päivitetty: 4.2.2022 09:54

Feedback

 

 

 


Kontaktuppgifter

Chef
Blanco Sequeiros Roberto
tfn: 02 313 1975

Chefens sekreterare
Jaana Keihäs
tfn: 02 313 3950

Överskötare
Virva Seiko-Vänttinen
tfn: 040 511 5759

Överskötarens sekreterare
Anne Österman
tfn: 02 313 2951