Hoppa över menyer

​Radiologi

Tidsbeställning  Vårddirektiv

 

Radiologi producerar eller anordnar tjänster inom radiologin för sjukvårdsdistriktets verksamhetsenheter och de hälsovårdscentraler och andra instanser som tecknat avtal för köp av undersökningar. Vi utför årligen drygt 300 000 undersökningar.

Päivitetty: 17.10.2019 10:40

Feedback


Kontaktuppgifter

Chef
Blanco Sequeiros Roberto
tfn: 02 313 1975

Chefens sekreterare
Jaana Keihäs
tfn: 02 313 3950

Överskötare
Helena Luotolinna-Lybeck
tfn: 02 313 1951

Överskötarens sekreterare
Anne Österman
tfn: 02 313 2951