Hoppa över menyer

Servicen för överföring och lagring av röntgenbilder

Vi sköter lagringen av undersökningsbilder till cd och dvd och överför dem vid behov till enheter utanför sjukvårdsdistriktet. Även undersökningsbilder som tagits utanför Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sparas i bildnätverket på Egentliga Finlands avbildningscentral.

Telefon 02 313 3633
Fax 02 313 2957
Öppet vardagar kl. 8.00–15.30.

Patienten kan beställa avgiftsfritt kopior av utlåtandena om avbildningsundersökningarna och deras patientjournal avgiftsfritt från ÅUCS patientjournalarkiven. De innehåller inte kopior av undersökningsbilder. Mer information: Patientuppgifter och -journalen.

Överföring av undersökningsbilder mellan Egentliga Finlands avbildningscentral och åtskilliga offentliga och privata hälso- och sjukvårdens enheter är också möjligt. För överföring av patientens undersökningsbilder utanför sjukvårdsdistriktets och hälso- och sjukvårdens regionala datasystem behövs alltid patientens samtycke.

Överföring av bilder för en undersökning kostar 18 euro. Överföring av samma patients övriga undersökningsbilder på samma gång kostar 4 euro/undersökning.

Det kostar 23 euro att spara bilderna på cd eller dvd. Lagring av två eller flera undersökningars bilder kostar 46 euro.

Vi skickar cd- och dvd-skivorna antingen som första klass post eller på postförskott (kunden betalar postförskottet själv).

Päivitetty: 28.9.2021 08:54