Hoppa över menyer

 TC2 röntgen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs, T-sjukhuset
C-vingen, vån. 2, ingång 18 A
Tavastlandsvägen 11, Åbo

Öppettider

Mån–tors kl. 8–16
Fre kl. 8–15.30

Telefon

02 313 2071 kansliet

Tidsbeställning

02 313 3633

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen

Ankomst till undersökningen

 TC2 röntgen

  • Till patienten
  • Mer information

 

Vi utför avbildningsundersökningar (CT-undersökningar samt konventionella röntgenundersökningar) huvudsakligen för patienter från polikliniken för cancersjukdomar, kirurgiska polikliniken, polikliniken för hud-och könssjukdomar, hematologiska vårdavdelningen, lungpolikliniken, allergienheten och endokrinologiska avdelningen. Vi utför även avbildningar utanför avdelningen, exempelvis effektavbildningar.

Vi utför undersökningar både på tidsbeställning och jourmässigt. Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Våra patienter kommer från:

  • avdelningarna och poliklinikerna på Åucs
  • hälsovårdscentralerna i Åboregionen
  • företagshälsovården i Åboregionen.

 Vård och undersökningar

 

​Ansvarspersoner

Tf. avdelningsöverläkare Timo Kyyrönen, tfn 02 313 5977

Avdelningsskötare Emilia Tikka, tfn 02 313 7910

Biträdande avdelningsskötare Mira Koivusalo, tfn 02 313 7096

Päivitetty: 14.7.2021 15:36