Hoppa över menyer

 Åucs Kirurgiska sjukhusets röntgen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åbo Kommunala sjukhus
Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo

Öppettider

Mån-fre 7.30-16.30

Telefon

02 313 6369 kansliet

Tidsbeställning

02 313 3633

Fax

02 3136 377

Postadress

Åucs Kirurgiska sjukhus / Tks-röntgen
Luolavuorivägen 2, 20700 Åbo

Ankomstanvisning till undersökningen

Ankomst till undersökningen

 Åucs Kirurgiska sjukhusets röntgen

  • Till patienten
  • Mer information


Vårt kärnkunnande är ortopedisk och geriatrisk avbildning. Vi svarar för vår del även till primärvårdens avbildningsbehov.

Vi utför undersökningar både på tidsbeställning och jourmässigt. Patienterna kommer till oss på remiss av läkare.

Våra patienter kommer från

  • avdelningarna och poliklinikerna på Åucs
  • andra enheter i sjukvårdsdistriktet
  • Åbo hälsovårdsväsen
  • andra enheter, till exempel ålderdomshem och vårdhem.

 Vård och undersökningar

 

​Ansvarspersoner

Tf. avdelningsöverläkare Mauno Valtonen, tfn 02 313 0610
Avdelningsskötare Merja Paasio, tfn 02 313 6384

Päivitetty: 14.7.2021 15:38