Hoppa över menyer

Allmänt

Vi har ett nära samarbete med Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och andra utbildningsverk i regionen. På enheten utbildas bland annat specialistläkare inom radiologi och röntgenskötare. Vetenskaplig forskning är en del av enhetens arbete.

Vårt målet är att förbättra den lokala tillgängligheten av bilddiagnostiska tjänster, effektiv användning av tillgängliga resurser, försäkrande av jämn och hög kvalitet på undersökningar samt tätare samarbete mellan den specialiserade sjukvården och primärhälsovården.

Vi har modern avbildningsapparatur, som regelbundet förnyas. Ny radiologisk teknologi och nya metoder tas i bruk vid maskinanskaffningar och således strävar man efter att bevara både högklassig basdiagnostik och högklassigt specialkunnande. Det senare representeras av bland annat sex magnetavbildningsapparater och flersnittsdatortomografier med snabba tredimensionella rekonstruktioner, utan att förglömma två riktningars angiografiapparater för specialåtgärder i hjärnblodkärlen.

Vi producerar undersökningarna digitalt och delger resultaten (bilder och utlåtanden) till användarna via sjukvårdsdistriktets bildnät. Undersökningsresultaten arkiveras i det gemensamma arkivet. Till andra universitetssjukhusen och till en del av de privata avbildningscentren har man skapat en elektronisk dataöverföringsrutt för att underlätta patientens besök och för att säkerställa överföringen av information.

Personalen består av över 280 fast anställda personer i tjänste- eller arbetsförhållande.

Päivitetty: 7.8.2020 15:23