Hoppa över menyer

 Auria Biobank

Kontaktuppgifter

Auria Biobank -logon. Tryck på logon så kommer du till Auria Biobanks nätsida.

Besöksadress

Kinakvarngatan 10,
20520 Åbo

Postadress

PB 52, 20521 Åbo

Telefon

050 578 0815

E-post

info(a)auria.fi

Personalens kontaktuppgifter

 Auria Biobank

  • Allmän presentation
  • För allmänheten
  • För forskare

Biobanken är en enhet inom sjukhuset och sorterar under Åucs laboratorieverksamhetsområde.

Auria Biobank är den första biobanken i Finland. Biobanken har en samling på över en miljon prover som används för medicinsk forskning.

Auria Biobank finns i byggnad Medisiina D i anslutning till Åucs och Åbo universitet. Auria Biobank har grundats av Åbo universitet och sjukvårdsdistrikten Egentliga Finland, Satakunta och Vasa. Biobanken grundades år 2012 och fick verksamhetstillstånd på våren 2014.

Biobankens verksamhet styrs av biobankslagen som befäster provgivarens rättsskydd och gör det lättare för forskare att utnyttja biobankens prover för forskning. Prover och personuppgifter får samlas in och förvaras för framtida forskning med provgivarens samtycke.

Mera information finns på Auria Biobanks nätsida.

Då du ger ditt samtycke till biobanken, betyder detta att prover som du upplåtit i samband med någon medicinsk vårdåtgärd och informationen i anslutning till detta förvaras i biobanken.

Proverna som du överlåtit till biobanken främjar den medicinska forskningen i syfte att utveckla nya mediciner och behandlingar.

Du kan ge ditt samtycke antingen elektroniskt på adress www.suostumus.fi eller i samband med ett vårdbesök där du kan fylla i samtyckesblanketten på papper. Samtycket görs bara en gång. Också en minderårig patient kan ge sitt samtycke tillsammans med sin vårdnadshavare.

Du har rätt att låta bli att ge ditt samtycke till biobanken. Detta inverkar inte på något sätt på din vård. Du kan också annullera dit samtycke när som helst.

Biobanken överlåter prover och informationen i anslutning till dem endast för hälsovetenskaplig forskning och produktutveckling av hög kvalitet. 

Om du planerat utföra forskning där du skulle utnyttja biobankens material, ta kontakt med oss (se kontaktuppgifterna) och berätta om din forskningsplan. Du får kontakt med oss också genom FINGENIOUS -tjänsten.

På basis av vår diskussion gör vi en preliminär litteratursökning och sökning bland våra prover.

Nya preliminära forskningsansökningar och ansökningar om överlåtelse av prover kan lämnas genom FINGENIOUS-tjänsten till Finlands alla sjukhusbiobanker.

Fingenious-logon. Tryck på logon så kommer du till tjänsten.

Päivitetty: 16.9.2021 11:23