Siirry sisältöön

Patologi

Åucs patologiska enhet som hör till Åucs Laboratorieverksamhetsområde sköter i första hand undersökningar av cell- och vävnadsprover samt obduktioner för det egna sjukhuset och övriga avtalsparters enheter. Enheten säljer även undersökningstjänster till utomstående kunder och är en konsultations-, forsknings- och utbildningsenhet på riksomfattande nivå.

Verksamheten sker på tjänstetid, vi har alltså ingen jourverksamhet på enheten.

På enheten arbetar Åucs personal samt personal från universitet. Universitets laboratorieanställda deltar i arbetet inom klinisk patologisk diagnostik.

 

Päivitetty: 22.8.2018 10:20

 Kontaktuppgifter

Förfrågningar beträffande avlidna

02 313 2662 
kl. 9-11 och 12-15