Siirry sisältöön

 Patologi, avd. 937

Kontaktuppgifter

Besöksadress Patologi (E937)

Medisiina D, Kinakvarngatan 10, Åbo

Besöksadress Obduktionsavdelningen (E903)

Medisiina A, Kinakvarngatan 10, Åbo

Öppettider

Mån–fre kl. 8.00–15.30

Telefonnummer

Byrå 02 313 1673

Obduktionsavdelningen
02 313 2662
kl. 9–11 och 12–15
(förfrågningar beträffande avlidna)

Patologiska laboratoriet
02 313 1678

Postadress

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt,
Laboratorieverksamhetsområde,
Patologi avd. 937
PB 52, 20521 Åbo

Fax

02 313 9008

 Patologi, avd. 937

  • Till patienten
  • Mer information

Vi undersöker vävnadsprover, cytologiska cellprover, neuropatologiska prover och utför obduktioner. På avdelningen utförs immunohistokemiska färgningar och molekylpatologiska undersökningar.

Även patologins administration finns på vår avdelning.

Förfrågningar som gäller provundersökningar görs till sjukhusenheten där proven tagits eller där patienten avlidit.

Läkaren som senast vårdat patienten berättar om obduktionens resultat till de anhöriga. Läkaren skriver ut dödsattest och utfärdar begravningstillstånd. Om det inte har varit fråga om naturlig död (dvs. det handlar om olycksfall, brott mot liv, självmord, yrkessjukdom, krig) kan polisen be om rättsmedicinsk utredande av dödsorsak och obduktion. För dessa ansvarar rättsläkare på enheten för Rättsmedicin, Institutet för hälsa och välfärd (THL) och de utfärdar då även dödsattesten. www.thl.fi

Patienter vars prover vi undersöker kommer till sjukhuset eller annan hälso- och sjukvårdsenhet vanligen på remiss, men ibland också som brådskande utan remiss via jouren.

Vårt kvalitetssystem bygges på ackreditering enligt standarden EN ISO 15189.

Vi är ett undervisningssjukhus så på vår avdelning finns medicine kandidater och vårdarbetsstuderande på praktik. Som universitetssjukhus deltar vi i läkemedels- och vårdvetenskaplig forskning som anknyter till vår specialitet.

Ansvarspersoner

Chef för ansvarsområdet, avdelningsöverläkare Markku Kallajoki, tfn. 02 313 1680
Överläkare, professor Ilmo Leivo, tfn. 02 313 5937
Överskötare Maiju Manelius, tfn. 02 313 1901

Administrativ avdelningsöverläkare Heikki Aho, tfn. 02 313 1669
Administrativ avdelningsskötare Sirpa Ståhle, tfn. 02 313 1672

Päivitetty: 10.9.2020 13:44