Hoppa över menyer

 Patologi, avdelning 937

Kontaktuppgifter

Besöksadress Patologi (E937)

Medisiina D, Kinakvarngatan 10, Åbo

Besöksadress Obduktionsavdelning (E903)

Kinakvarngatan 4-8, Åbo

Byggnad 1

Kapellet, ingång för anhöriga 1 H

Ingång för begravningsbyråer 1 J

Öppettider

Mån–fre kl. 8.00–15.30

Telefonnummer

Byrå 02 313 1673

Obduktionsavdelningen
02 313 2662
kl. 9–11 och 12–15
(förfrågningar beträffande avlidna)

Patologiska laboratoriet
02 313 1678

Postadress

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt,
Laboratorieverksamhetsområde,
Patologi avd. 937
PB 52, 20521 Åbo

Fax

02 313 9008

 Patologi, avdelning 937

  • För studerande
  • För vårdprofessionella

Vi är en del av undervisningssjukhuset. Detta innebär att medicinstuderande och bioanalytikerstuderande utför praktik hos oss. Hos oss kan man även specialisera sig till sjukhus-cellbiolog och genomgå inlärningsperioden för avdelningssekreterarskolning.

Studerandena följer med den dagliga verksamheten på avdelningen och deltar i den mån deras erfarenhet tillåter. Vår personal ordnar den introduktion som behövs för att delta i verksamheten. Hela personalen deltar i handledning av studerande.

Obduktionsundervisning ges endast till medicinstuderande, inte till andra yrkesgrupper. Obduktioner används endast vid undervisning som berör utredande av dödsorsak.

Välkommen!

Medicinstuderande

Åbo universitets Biomedicinska fakultet ansvarar för patologiundervisningen som ingår i läkar- och tandläkarutbildningen samt specialläkarutbildningen inom patologi.

Hos oss lär sig medicinstuderande hur olika organ förändras vid sjukdomar. De lär sig mikroskopisk anatomi och cellbiologi, samt att bedöma orsak och verkan vid fastställande av dödsmekanism.

Vi förutsätter att medicinstuderandena har grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi, och att de deltar i föreläsningar och grupparbeten som berör patologi.

På vår avdelning kan man göra amanuenstjänstgöring som ingår i medicinstudierna. Våra amanuenser får fördjupade kunskaper om sjukdomar på makroskopisk och mikroskopisk nivå. Vi kan även erbjuda studerande ämnen och handledning för fördjupade studier.

Bioanalytikerstuderande

Vi ordnar praktisk skolning för bioanalytikerstuderande enligt en plan som gjorts i samarbete med Åbo yrkeshögskola. Den praktiska skolningen kan utföras både som en del av de grundläggande och fördjupade studierna.

Patologilaboratoriet har som mål att sammankoppla bioanalytikerstuderandenas teoretiska kunskap med den praktiska framställningen av cell- och vävnadsprover. Här lär du dig laboratorieteknik och hur olika automater används. Under cytologipraktiken lär du dig hurdan struktur cancerceller har.

Vi förutsätter att bioanalytikerstuderandena som kommer till oss har grundkunskaper om laboratoriearbete och har fått godkänt i histologi- och cytologistudier.

Kontaktperson/studerandeansvarig:

E-postadresserna har formatet förnamn.efternamn@tyks.fi

Bioanalytikerstuderande:

Studerandeansvarig Nina Nieminen, tfn. 02 313 5838

Avdelningssekreterarstuderande:

Administrativ avdelningsskötare Sirpa Ståhle, tfn. 02 313 1672

Medicinstuderande:

Professor Ilmo Leivo, tfn. 02 313 5937

Sjukhus-cellbiologstuderande:

Sjukhus-cellbiolog Minnamaija Lintunen, tfn. 02 313 3966

Vårt ackrediterade laboratorium har som uppgift att framställa histologiska och cytologiska prover (dvs. vävnads- och cellprover), och diagnostisera sjukdomar utgående från dem. Vi gör också medicinska obduktioner och specialundersökningar som berör patologi. Patologiavdelningen är en del av Tyks syöpäkeskus, som vid Åucs ansvarar för cancerrelaterade processer inom specialsjukvården: prevention, diagnostik, vård, rehabilitering, forskning och skolning.

På nationell nivå är vi en konsultations- och forskningsenhet. Inom skolning samarbetar vi framför allt med Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola. Åbo universitets patologer innehar en sidotjänst vid Åucs, och deltar därigenom i avdelningens verksamhet.

I vårt multidisciplinära team ingår

  • specialistläkare
  • läkare under specialistutbildning
  • sjukhus-cellbiologer
  • laboratorieskötare/bioanalytiker
  • obduktionsbiträden
  • sekreterare
  • applikationsspecialist.

Vi betjänar 8–15.30 - vi har inte jourverksamhet. Vårt laboratorium finns i byggnaden Medisiina D på fjärde våningen.

Administrationens kontaktuppgifter:

Chef för ansvarsområdet, avdelningsöverläkare Markku Kallajoki, tfn. 02 313 1680

Överskötare Maiju Manelius, tfn. 02 313 1901

Sekreterare  Johanna Hoikkala, tfn. 02 313 8401

Administrativ avdelningsöverläkare Heikki Aho, tfn. 02 313 1669
Avdelningsöverläkare Maria Gardberg, tfn. 02 313 8937

Överläkare, professor Ilmo Leivo, tfn. 02 313 5937
Administrativ avdelningsskötare Sirpa Ståhle, tfn. 02 313 1672

Sjukhus-cellbiolog Minnamaija Lintunen, tfn. 02 313 3966

Päivitetty: 14.7.2021 15:27