Siirry sisältöön

Administration

Chef för ansvarsområdet, avdelningsöverläkare
Kallajoki Markku, tfn 02 313 1680

Överskötare
Manelius Maiju, tfn 02 313 1901

Byråsekreterare
Hoikkala Johanna, tfn 050 434 8044

Administrativ avdelningsöverläkare
Aho Heikki, tfn 02 313 1669

Avdelningsöverläkare
Gardberg Maria, tfn 02 313 8937

Överläkare
Leivo Ilmo, tfn 02 313 5937

Administrativ avdelningsskötare
Ståhle Sirpa, tfn 02 313 1672

Sjukhuscellbiolog
Lintunen Minnamaija, tfn 02 313 3966

Förfrågningar beträffande avlidna
tfn 02 313 2662, kl. 9-11 och 12-15

Päivitetty: 12.2.2019 13:03