Hoppa över menyer

 Jour- och automationslaboratorium och blodcenter, Tykslab avd. 930

​Kontaktuppgifter

Besöksadress

Åucs T-sjukhus G-vingen vån. 1 (TG1)
Tavastlandsvägen 11 Åbo

Telefonnummer

02 313 1930 (kansliet)

02 313 2910 (blodcentret)

Fax

02 313 3933 (kansliet)

02 313 8329 (blodcentret)

Postadress

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 
Tykslab avd. 930/TG1
PB 52, 20521 Åbo

 Jour- och automationslaboratorium och blodcenter, Tykslab avd. 930

  • Till patienten
  • Mer information

Vår avdelning är verksam dygnet runt alla dagar. Vi producerar jourlaboratorietjänster och provtagningar för Åucs stamsjukhus. För Egentliga Finlands sjukhusdistrikt och andra klienter inom regionen utför vi laboratorietjänster på blodcentret samt inom kemi och hematologi.

 ‭(Dold)‬ Hoito ja tutkimukset

 

 

Ansvarspersoner

Avdelningsöverläkare Pertti Koskinen
02 313 1890 (laboratorieundersökningar inom kl. kemi)

Tf. avdelningsöverläkare Anri Tienhaara
02 313 2927 (laboratoriehematologiska undersökningar och blodcenterverksamheten)

Tf. överläkare Kaisu Rantakokko-Jalava
02 313 3946 (mikrobiologiska laboratorieundersökningar)

Avdelningsskötare Anna-Elina Lehtonen
050 411 4431

Päivitetty: 15.7.2021 09:07